CAT | ESP
Actualitat

Trobada de la Xarxa per la creació de l'Observartori del Dret a l'Alimentació d'Espanya

Trobada de la Xarxa per la creació de l'Observartori del Dret a l'Alimentació d'Espanya

INFO PRÀCTICA

24/11/2017

10:00

Universidad Politécnica de Madrid -Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) | Sala de Juntes Edifici Agrícoles | Av. Porta de Ferro, 2 | Madrid

Els dies 28 i 29 de juny de 2017, a Madrid, Espanya va tenir lloc les Jornades d'intercanvi i transferència de coneixement entre l'Observatori del Dret a l'Alimentació d'Amèrica Llatina i el Carib (ODA-ALC) i la Xarxa per a la creació de l'Observatori del Dret a l'Alimentació d'Espanya (Xarxa ODA-E)

Les jornades van consistir en l’intercanvi de coneixements i experiències entre actors considerats claus per a la consolidació de la xarxa acadèmica, tal com el Grup Impulsor de la Xarxa ODA-E, la Secretaria Tècnica de l'ODA-ALC, el Fronts Parlamentaris Contra la Fam d'Amèrica Llatina i el Carib (FPH), l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), i diferents investigadors d'Espanya i Amèrica Llatina, i membres d’Associacions i Fundacions de la Societat Civil implicades amb el Dret a l’Alimentació. 

La Xarxa es va constituir com un organ d’experts i promotor per a que amb els seus coneixements es pugui arribar a la constitució d’un Observatori del Dret a l’Alimentació d’Espanya.  Després de les jornades del mes de juny, l'Institut de Drets Humans de Catalunya va solicitar l'adhesió a la Xarxa que es reuneix el proper 24 de novembre amb l'objectiu valorar els avanços de la Xarxa ODA-E (s'espera comptar amb les adhesions signades per la Xarxa ODA-E), i establir que línies es poden engegar i possibilitats de finançament entre uns altres.

La consellera de l'IDHC, Montserrat Tafalla, participarà a la trobada

 

Programa

10´00 a 11’30 h: Informe del Grupo Impulsor

Presentación inaugural, estado de la Red, propuesta de jornada de trabajo.

Observatorio: Pasos a seguir, definición y priorización de objetivos, borrador…

Financiación: límites, inconvenientes, incompatibilidades, quién decide

Comunicación interna, como nos comunicamos: email, compartir archivos en drive, gestión de la información

11’30 a 12h: Café

12´00 a 13´00h: Investigación Red ODA-E. Qué hacemos, qué intereses, qué nos gustaría hacer, qué propuestas hacemos al grupo.

13´00 a 14’30h: Espacio de trabajo conjunto

Definición de las líneas de trabajo, establecimiento de coordinadores

Posibilidades de cómo organizar el trabajo común

Posibles convocatorias a las que deberíamos presentarnos

14’30 a 15´00h: Acuerdos alcanz

Los días 28 y 29 de junio de 2017, en Madrid, tuvieron lugar las Jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento entre el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la Red para la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (Red ODA-E)

Las jornadas consistieron en el intercambio de conocimientos y experiencias entre actores considerados clave para la consolidación de la red académica, tal como el Grupo Impulsor de la Red ODA-E, la Secretaría Técnica de la ODA-ALC, los Frentes Parlamentarios Contra la Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y diferentes investigadores de España y América Latina, y miembros de Asociaciones y Fundaciones de la sociedad civil implicados en el derecho a la alimentación.

La Red se constituyó como un órgano promotor de expertos y para que se pueda llegar a la constitución de un Observatorio del Derecho a la Alimentación de España.

Después de las jornadas del mes de junio, el Institut de Drets Humans de Catalunya solicitó la adhesión a la Red que se reúne el 24 de noviembre con el objetivo valorar los avances de la Red ODA-E y de establecer qué líneas poner en marcha, así como posibilidades de financiación.

La consejera de la IDHC, Montserrat Tafalla, participará en el  encuentro

Programa

10´00 a 11’30 h: Informe del Grup Impulsor

Presentació inaugural, estat de la Xarxa, proposta de jornada de treball.

  • Observatori: Passos a seguir, definició i priorització d'objectius, esborrador…
  • Finançament: límits, inconvenients, incompatibilitats, qui decideix
  • Comunicació interna, com ens comuniquem: email, compartir arxius en drive, gestió de la información

11’30 a 12h: Cafè

12´00 a 13´00h: Recerca Xarxa ODA-I. Què fem, quins interessos, què ens agradaria fer, quines propostes fem al grup.

13´00 a 14’30h: Espai de treball conjunt

  • Definició de les línies de treball, establiment de coordinadors
  • Possibilitats de com organitzar el treball comú
  • Possibles convocatòries a les quals hauríem de presentar-nos

14’30 a 15´00h: Acords aconseguits i conclusions

15´00 a 16’30: Menjar

16’30 a 18´00h : Intercanvi d'idees i opinions

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa