CAT | ESP

Principals tractats

Els Estats de la Unió Africana han adoptat una sèrie d'instruments internacionals que en conjunt conformen la base d'un sistema regional de promoció i protecció dels drets humans. A continuació s'esmenten els principals:

Instrument Entrada en vigor
Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles

21/10/1986

Protocol a la Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles 25/01/2004
Protocol a la Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles sobre els Drets de les Dones a Àfrica (Protocol de Maputo) 25/11/2005
Protocol de la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a Àfrica Encara no ha entrat en vigor
Protocol de la Unió Africana sobre els Drets de les Persones Grans Encara no ha entrat en vigor
Carta Africana sobre els Drets i el Benestar del Nen 29/11/1999
Convenció de la Unió Africana per la Protecció i l'Assistència dels Desplaçats Interns a Àfrica (Convenció de Kampala) 06/12/2012
Convenció per a la governança dels aspectes específics dels refugiats a l'Àfrica 20/01/1974
Convenció per a la Prevenció i el Combat contra el Terrorisme 06/12/2002
Convenció per a l'Eliminació del Mercenariat a l'Àfrica 22/04/1985
Convenció de la Unió Africana per a la Prevenció i Combat de la Corrupció 05/08/2006

En aquest enllaç es poden consultar tots els documents que integren aquest sistema.

La Carta de Banjul faculta la Comissió per aplicar, en els pronunciaments i informes, la legislació internacional sobre drets humans i dels pobles, especialment en les disposicions dels diversos instruments africans referents als drets humans i dels pobles, la Carta de les Nacions Unides, la Carta de l’Organització per a la Unitat Africana, la Declaració universal dels drets humans, i altres instruments adoptats per les Nacions Unides i pels països africans. També pot interpretar les disposicions dels diversos instruments adoptats per departaments especialitzats de les Nacions Unides dels quals els signants de la Carta Africana en siguin membres.

La Cort, per la seva banda, està facultada per aplicar la Carta de Banjul així com qualsevol altre instrument de drets humans que hagi estat ratificat per l'Estat part denunciat, tal com indica el Protocol a la Carta Africana.

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits