CAT | ESP

Comissió

La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) és un òrgan autònom de l'OEA, integrat per set persones independents, expertes en drets humans i que no representen a cap país. La seva funció principal consisteix en la promoció i defensa dels drets humans i es constitueix com l'òrgan consultiu de l'OEA. 

La Comissió celebra, com a mínim, dos períodes de sessions ordinàries a l'any i les sessions extraordinàries que consideri oportunes.

Les competències atribuïdes a la Comissió varien en funció de si l'Estat forma part o no de la CADH

 • Estimular la consciència dels drets humans. 
 • Formular recomanacions perquè els Estats adoptin mesures progressives a favor dels drets humans.
 • Sol·licitar als Estats que proporcionin informes sobre les mesures que adoptin en matèria de drets humans. 
 • Atendre consultes emeses per Estats sobre qüestions relacionades amb els drets humans en el seu territori. 
 • Presentar un Informe Anual davant l'Assemblea General de l'OEA. 
 • Realitzar visites presencials als Estats de l'OEA amb l'objectiu d'observar els estàndards nacionals de protecció dels drets humans.

Estats membres de l'OEA

 

La Comissió té encomanades, a més de les anteriors, les següents funcions:

 • Tramitar peticions sobre presumptes vulneracions dels drets humans recollits en la Convenció comeses en algun Estat integrant. 
 • Comparèixer davant la Cort IDH en els casos expressament previstos en la CADH. 
 • Sol·licitar a la Cort l'adopció de mesures provisionals en casos d'extrema gravetat i urgència. 
 • Consultar a la Cort sobre la interpretació de les disposicions contingudes en la CADH, tant en contingut com abast. 
 • Proposar projectes de protocols addicionals i propostes d'esmena a la CADH.

Estats part de la CADH

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa