CAT | ESP
Formació

Introducció als drets humans - Ajuntament de Terrassa

Aquesta sessió formativa és fruit de la sol·licitud que el Ajuntament de Terrassa va fer al Institut de Drets Humans de Catalunya dirigida al seu personal (grup tancat)

Sessió 1: Aproximació als drets humans: concepte, fonaments, mecanismes de protecció universals i europeu. / Dimecres 19 de juny, de 10 a 13h

El objectiu és, per una banda, aproximar al personal tècnic municipals els valors que es troben darrere de la regulació jurídica dels drets humans i entendre les seves potencialitats, i per altre incidir en la necessitat d’aplicar i fer efectius els tractats internacionals en matèria de drets humans, però també reivindicar la seva correcta implementació mitjançant els instruments jurídics nacionals, autonòmics i locals.

Sessió 2: Interacció dels drets humans: Carta Europea de Salvaguarda de Drets a la Ciutat i reptes actuals en materia de drets humans.Dimecres 26 de juny, de 10 a 13h.

El objectiu és constatar que els drets humans no poden ser percebuts de forma aïllada sinó que han d'interactuar entre ells i que els participants es familiaritzin amb el contingut de la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat per tal que la utilitzin en el seu àmbit municipal, l’exigeixin i siguin actor per tal de millorar les polítiques públiques en matèria de drets humans.

Introducció als drets humans - Ajuntament de Terrassa

Dates: 26/06/2019

Tipus: Presencial

Lloc: Terrassa


Es tracta d’una formació introductòria, per tal de donar una primera aproximació als drets humans, que permeti assentar les bases per una major implicació i una apropiació dels drets humans com a eina de treball per part del personal municipal.

La importància dels drets humans es fonamenta no en la sanció de determinats comportaments sinó en la seva concepció d’eina de regulació del funcionament d’una societat. Per entendre la seva utilitat, abans de res, s’ha de comprendre i interioritzar el seu contingut i les seves finalitats.

És per aquest motiu que entenem, des de l’IDHC, que cal aproximar al personal tècnic municipal els valors que es troben darrera de la regulació jurídica dels drets humans i entendre les seves potencialitats, tant a nivell internacional com a nivell local.

Una aproximació que pretén incidir en la necessitat d’aplicar i fer efectius els tractats internacionals en matèria de drets humans, però també reivindicar la seva correcta implementació mitjançant els instruments jurídics nacionals, autonòmics i locals.

Aquesta formació vol posar de manifest la necessitat de garantir el drets humans de proximitat a nivell local, sense perdre de vista que vivim en un món global, on les experiències d’altres ciutats, estats o continents ens poden servir per millorar la nostra realitat diària.

Un altre objectiu de la formació consisteix en la necessitat que treballadors i treballadores del Ajuntament de Terrassa es familiaritzin amb el contingut de la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat per tal que la utilitzin en el seu àmbit municipal, l’exigeixin i siguin actors que millorin les polítiques públiques en matèria de drets humans.

Dirigit a

Personal laboral del Ajuntament de Terrassa

Professorat

Karlos Castilla

Responsable de recerca a l'IDHC, Doctor en dret per la Universitat Pompeu Fabra, professor associat de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona,  especialitzat en Dret Internacional dels Drets Humans, Dret Constitucional i Migracions. ​

Enllaços relacionats
Titol del link

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa