CAT | ESP
Formació

La Carta de Drets Fonamentals de la UE per fiscals i membres de la judicatura [Madrid]

Curs semi-presencial per a fiscals i membres de la judicatura a l'estat espanyol.

Suport virtual [del 18 de desembre al 30 de gener]

A partir del 18 de desembre, les persones participants tindran accés a la plataforma virtual aulaIDHC.org on disposaran de material teòric i complementari amb monografies, articles, recursos audiovisuals i altres documents seleccionats per l'equip docent per preparar les sessions presencials. 

També s'organitzaran debats per tractar les temàtiques del curs.   

Sessions presencials [Del 15 al 18 de gener]

 

1. Àmbit d'aplicació de la Carta

Dilluns, 15 de gener de 2018 de 16 a 20h

Des de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Carta de Drets Fonamentals de la UE ha adquirit força jurídica vinculant. Ara bé, el seu àmbit d'aplicació als Estats membre es limitat, d'acord amb allò establert a l'article 51.1 de la Carta. A partir de la jurisprudència del TJUE, s'examinaran els paràmetres per determinar quan la Carta vincula als poders públics nacionals i, per tant, és d'aplicació per part dels tribunals interns. 

 

2. La qüestió prejudicial 

Dimarts, 16 de gener de 2018 de 16 a 20h

La qüestió prejudicial ofereix un mecanisme per la interacció directa entre els tribunals nacional i el TJUE. S'analitzarà a fons la qüestió prejudicial des d'una perspectiva pràctica: judici de pertinència, moment del plantejament, efecte suspensiu, contingut i efectes. A més, s'examinarà la tècnica de la interpretació conforme i la inaplicació directa del dret intern per contradicció amb la Carta.  

 

3. La Carta davant els tribunals espanyols. 

Dimecres, 17 de gener de 2018 de 16 a 20h

Es revisaran els principals àmbits en el quals la Carta ha estat aplicada per part dels tribunals espanyols i el seu potencial, en particular: igualtat, dret a un procediment just, dret a la vida privada i familiar i protecció de dades. 

 

4. La Carta, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Constitució 

Dijous, 18 de gener de 2018 de 16 a 20h

A l'ordenament espanyol existeixen tres declaracions de drets fonamentals vinculants per als poders públics: la Constitució, la Carta i el CEDH. S'examinarà la interacció entre els tres instruments per a la protecció de drets a partir de l'anàlisi de casos. 

La Carta de Drets Fonamentals de la UE per fiscals i membres de la judicatura [Madrid]

Dates: 14/01/2018 al 17/01/2018

Tipus: Curs presencial amb suport virtual

Lloc: Madrid | Sala T-358, 3a planta del Consejo General del Poder Judicial. Carrer Trafalgar, 27-29.

Preus: Gratuït: 0€

Plazas: Places limitades a 25 persones


El principal instrument de protecció dels drets humans de la UE és un gran desconegut, un recurs poc conegut i amb un grau d'aplicació molt baix per part dels tribunals espanyols. 

Durant el curs, persones expertes de l'administració de justícia i de l'àmbit acadèmic exposaran les potencialitats de la Carta de Drets Fonamentals de la UE i del seu ús als tribunals, en connexió amb altres instruments jurídics de drets humans. 

Es proposa un curs enfocat a la pràctica jurídica amb l'objectiu de dotar a fiscals, jutges i jutgeses eines que facilitin l'ús del marc legal de drets fonamentals i difondre així l'abast de la Carta. 

El curs forma part del projecte europeu The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” que es desenvolupa paral·lelament a Espanya, Portugal, Holanda i Polònia per millorar el coneixement i aplicació de la Carta entre els agents jurídics (advocacia, fiscals i judicatura) dels quatre països.  

Metodologia

El temari es treballarà mitjançant una metodologia enfocada a la pràctica jurídica, a través de quatre sessions presencials i un suport virtual permanent. A la plataforma de formació virtual aulaIDHC.org s'accedirà a la documentació necessària per preparar les sessions presencials i es participarà en debats amb la resta de persones participants i l'equip docent. 

La mateixa temàtica serà treballada per l'advocacia en altre curs i s'organitzarà una sessió final de treball comú amb els treus col·lectius. 

Els participants podran també assisitir a sessions d'intercanvi de bones pràctiques sobre l'ús de la Carta amb agents jurídics d'Holanda, Portugal i Polònia.  

Dirigit a

Membres de la judicatura i fiscals en exercici a l'estat espanyol (el nombre de places està limitat a 25)

Professorat

L'equip docent del programa està format per professionals i persones expertes en Dret Comunitari Europeu tant de l'àmbit acadèmic com de l'àmbit jurídic pràctic. 

DANIEL SARMIENTO, professor de Dret Administratiu i de la Unió Europea a la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2007 i 2015 va ser lletrat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És autor de nombroses recerques sobre Dret de la UE i membre de la junta directiva de l'Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo.

DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, magistrat del Tribunal Suprem. Va ser lletrat del Tribunal Constitucional i magistrat en cap del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem. També ha estat professor associat de Dret Administratiu a la Universidad de Alcalá de Henares. És col·laborador habitual de diferents revistes jurídiques i autor de diversos llibres i articles sobre temes relacionats amb el Dret Administratiu, Constitucional i Comunitari.

DIMITRY BERBEROFF AYUDA, magistrat i cap del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem. Ha estat lletrat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És membre de la Xarxa d'Experts en Dret de la Unió Europea del Consell General del Poder Judicial, professor a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universidad Complutense i col·laborador de la Research Network on EU Administrative Law. Té una àmplia experiència com a ponent en congressos i seminaris, així com en la direccón d'activitats formatives per a jutges i magistrats. És autor de més de 30 treballs sobre Dret de la UE i Dret Administratiu per a revistes especialitzades i obres col·lectives.

XAVIER ARZOZ , lletrat del Tribunal Constitucional i professor de Dret Administratiu de la UE a la Universitat del País Basc. És autor de diverses obres sobre Dret de la UE, concretament entorn de la diversitat lingüísitica i unes altres colaboracones en diferents revistes jurídiques.

Durant les quatre setmanes de durada del curs, les persones participants comptaran amb suport d'una coordinadora i una tutora.

Enllaços relacionats
Més informació sobre el projecte Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa