CAT | ESP
Formació

Seminari Taller - El dret a disposar d'aigua potable

1r Seminari taller de la Carta de Drets Humans Emergents

- 09:00 h .: Presentació del Seminari Taller: Carta de Drets Humans Emergents: Dret a la seguretat vital: disposar d'aigua potable.

- 09:15 h .: L'accés a l'aigua i al sanejament com un dret humà.

- 09:40 h .: Aigua: valor, cost i preus.

- 10:05 h .: L'aigua, recurs renovable?

- 10:30 h .: Polítiques locals sostenibles d'aprofitament de l'aigua.

- 11:30 h .: Debat: Comunicacions, intervencions i plantejament de qüestions dels participants del seminari.

Seminari Taller - El dret a disposar d'aigua potable

Dates: 26/06/2006

Tipus: Presencial

Lloc: Institut de Drets Humans de Catalunya

Preus: General: 6€


L'aigua és un bé escàs i al mateix temps imprescindible per a la vida dels éssers humans i els ecosistemes. La situació actual d'aquest recurs és molt preocupant: segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) més de 1.100 milions de persones no tenen accés a aigua potable segura. Per això, i degut a la importància que té l'aigua potable pels éssers humans, és vital el reconeixement i la garantia del dret humà a disposar d'aigua potable.

La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents reconeix el dret humà a l'accés a l'aigua potable i al sanejament quan afirma que tots els éssers humans i els pobles en què s'integren tenen dret a viure en condicions de dignitat.

Títol 1. Dret a la democràcia igualitària.

Article  1

Dret a l'existència en condicions de dignitat. Tots els éssers humans i les comunitats tenen dret a viure en situacions de dignitat.

Aquest dret humà fonamental comprèn els següents drets:

1.      El dret a la seguretat vital, que suposa el dret de tot ésser humà i tota comunitat, per a la seva supervivència, a l'aigua potable i al sanejament, a disposar d'energia i d'una alimentació bàsica adequada. Tota persona té dret a un subministrament elèctric continu i suficient i l'accés gratuït a l'aigua potable per a satisfer les seves necessitats vitals bàsiques.

El dret humà a l'aigua i al sanejament es pot tractar des de diversos punts de vista, tots ells necessaris i complementaris. Per una banda, resulta essencial el reconeixement per part del dret internacional del dret a disposar d'aigua potable com a dret humà, i per altra, aspectes com ara el procés de mercantilització de l'aigua o la qüestió de la gestió pública amb participació i control social, són debats molt vius a nivell social i que han de traslladar-se també a les administracions públiques.

Dirigit a

General.

Professorat

Carmona Pérez, José María. Professor d'hidreologia de la Universitat de Barcelona

Montserrat Bartra, Rafael. Gerent d'Aigües de Mataró SA

Peñalver, Alex. Professor de Dret Administratiu de la UB i membre del Fons de Defensa Ambiental

Roca Jusmet, Jordi. Catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona

Saura i Estapà, Jaume. President de l'IDHC

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa