Català | Castellano

Segueix-nos a:

Butlletí de l'IDHC

Subscriu-te ara

Agenda i calendari d'actes

[Taula rodona] La intel·ligència artificial i els drets digitals davant la discriminació algorítmica: on estem?

Quan:
14 de juliol del 2022, 11:30

On:
Universitat d'Alacant | Sala de Judicis de la Facultat de Dret


[VII Congrés Internacional] El tiempo de los derechos

Quan:
Del 6 al 7 d'octubre del 2022, 10:00

On:
Universidad de Valladolid


Visita d'estudi al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans 2022

Quan:
Del 10 al 14 d'octubre del 2022


Veure més

Associa't a l'IDHC

El teu gra de sorra

A l'IDHC treballem per fer avançar l'història del drets humans. Una història en la que totes i tots nosaltres tenim un paper a jugar.

En vols formar part?

CFR in action

Resultats de les enquestes 

Les investigacions metodològiques (quantitatives i qualitatives) inclouen l'elaboració, aplicació i anàlisis d'una enquesta dirigida als actors judicials (advocats/des, fiscals i jutges) per tal de detectar les necessitats formatives relacionades amb la Carta. L'enquesta inclou qüestions relacionades amb temes de continguts i formació previs sobre la Carta de Drets Fonamentals, les dificultats d'aplicació i interpretació de la Carta i el tipus de formació que voldrien rebre. 

A Espanya, han contestat l'enquesta 484 persones entre advocats/des, jutges i fiscals, una xifra suficientment representativa que ens permetrà extreure conclusions significatives. 

En aquesta breu anàlisis, ens centrarem especialment en els resultats obtinguts entre advocats/des i jutges, degut a que el número de persones que han respost a l'enquesta ens permet extreure unes conclusions més signficatives. 

Anàlisi de l'enquesta entre els col·lectius de jutges i advocats

Els resultats obtinguts entre jutges i advocats presenten semblances importants, tant en el grau d'aplicació, com en el coneixement i l'interès formatiu en relació a la Carta de Drets Fonamentals (CFR), tot i que es poden detectar diferències. Per exemple, si ens fixem en el percentatge de professionals del dret que s'han enfrontat a la Carta veiem que aquest és lleugerament superior entre els jutges (41%) que entre els advocats/des (34%). D'aquests, un número més alt d'advocats/des diuen haver tingut dificultats en la interpretació o aplicació de la Carta, un 68%, davant d'un 48% dels jutges.

Pel que fa a la formació rebuda observem que tant entre jutges com entre advocats més de la meitat no han rebut mai formació. A més, els dos col·lectius coincideixen en apuntar com a causa majoritària de la falta de formació, el fet que no existien programes relatius a la CFR.

D'altra banda, el fet que una àmplia majoria de persones no hagin rebut formació genera interessos formatius molt semblants entre els dos col·lectius. Per una banda, destaquen els aspectes més generals de la Carta, com l'àmbit d'aplicació i els drets i principis garantits i, per altra banda, aspectes més relacionats amb l'àmbit pràctic, per exemple, quan i com defensar els drets de la Carta. Si posem en paral·lel aquestes necessitats formatives amb les majors dificultats trobades en l'aplicació de la Carta, veiem que els dos aspectes estan interrelacionats. La majoria d'obstacles es plantegen en relació a qüestions sobre l'àmbit d'aplicació de la Carta i aspectes generals, com la interrelació entre la Carta i altres sistemes de protecció de drets fonamentals existents, així com aspectes més pràctics d'aplicació de la Carta (garanties dels drets protegits per la Carta, drets i els seus efectes en la pràctica). 

Un altres aspecte a remarcar és la relació constatada entre el fet d'haver rebut una àmplia formació sobre la Carta i el percentatge d'aplicació. De les persones que diuen haver rebut el màxim de formació, estipulada en 7 dies o més, el percentatge de persones que s'han enfrontat a la Carta és d'un 77,4% entre els jutges i d'un 85% entre els advocats/des. Es tracta d'uns percentatges molt elevats si tenim en compte que la mitjana entre advocats/des i jutges és d'un 34 i d'un 41% respectivament. Per tant podem concloure que a més formació, major percentatge d'aplicació de la Carta.

A més, en el cas dels jutges que han rebut 7 dies o més de formació, només el 25% dels que s'han enfrontat a la Carta ha tingut problemes en la seva interpretació o aplicació, gairebé la meitat que la mitjana general. Per tant, una major formació de la Carta no només genera un augment quantitatiu en la seva aplicació, sinó que també permet constatar millores qualitatives.

Un major nivell de formació de la Carta no només genera un augment quantitatiu en la seva aplicació, sinó que també produeix millores qualitatives

Un altre paràmetre interessant és la comparació entre l'interès formatiu i el fet d'haver-se enfrontat a la Carta. Tant en el col·lectiu de jutges como en el d'advocats observem que hi ha una relació entre les persones que s'han enfrontat a la Carta i un interès per la formació superior a la mitjana. Per exemple, el 50% dels jutges que valoren com a molt important la formació s'han enfrontat a la Carta, una dada 9 punts per sobre de la mitjana general. 

Per concloure, podem constatar que el nivell formatiu de la CFR és en general baix i que hi ha una falta d'oferta educativa específica per la Carta. Segons els resultats analitzats, l'interès de la formació se centra en aspectes generals de la Carta (àmbit d'aplicació o drets i principis garantits per la Carta), així com en aspectes més pràctics (per exemple, la competència de l'aplicació de la Carta a nivell nacional a través dels Tribunals Nacionals). Per tant, les necessitats formatives detectades es dirigeixen majoritàriament a uns professionals que mai han rebut formació o que n'han rebut poca. Segons es desprèn de l'enquesta, les prioritats formatives se centren en els aspectes generals de la Carta i, sobretot, en saber quines aplicacions pràctiques poden tenir en el seu dia a dia com a professionals de l'advocacia i la judicatura. 

C/ Avinyó, 44 2ª | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72 | +34 655 856 163
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Mapa web | Contacte

Pàgina web x Space Bits