Estem renovant la nostra web, pot ser trobis alguns problemes o errades. En breu estarà totalment operativa. Gràcies per la paciència

Català | Castellano

Segueix-nos a:

Butlletí de l'IDHC

Subscriu-te ara

Agenda i calendari d'actes

[Convocatòria oberta] Dona’m cine. V Concurs Internacional de Curtmetratges realitzats per dones

Quan:
Del 9 de desembre al 9 de maig del 2021, 10:00

On:


[Curs virtual per a membres de l'IDHC] Introducció a la protecció internacional dels drets humans

Quan:
Del 30 de març al 15 de maig del 2021

On:
aulaIDHC.org


39è Curs anual de drets humans: DRETS HUMANS DAVANT REPTES GLOBALS

Quan:
Del 12 al 29 d'abril del 2021

On:
aulaIDHC.org


Veure més

Associa't a l'IDHC

El teu gra de sorra

A l'IDHC treballem per fer avançar l'història del drets humans. Una història en la que totes i tots nosaltres tenim un paper a jugar.

En vols formar part?

Sistema Europeu de Protecció dels Drets Humans

Vilches Coronado i altres c. Espanya

Al·legant una violació de l'art.6.1 (dret a procediment just), els demandants recorren al TEDH. Consideren que l'Audiència Nacional va modificar els fets declarats i, per tant, atemptà contra el dret a un procés imparcial i just. El Tribunal a la seva sentència va compartir el que ja havien dit les instàncies internes sobre el delicte contra la Hisenda Pública dels demandants i no aprecia violació de drets als procediments que es dugueren a terme.      

13/03/2018

Stern Taulats i Roura Capellera c. Espanya

Els demandants varen ser condemnats per delit d'injúries a la corona per haver cremat unes fotografies del Rei a una manifestació autoritzada. En esgotar les vies internes acudiren al TEDH al·legant una violació del art.10 del Conveni (llibertat d'expressió). El Tribunal va reconèixer aquesta violació i condemnà a l'Estat a indemnitzar als demandants per danys materials.      

13/03/2018

Portu Juanenea i Sarasola Yarzabal c. Espanya

Dos membres d'ETA, desprès de ser detinguts varen ser examinats per un metge que va enregistrar diverses lesions en ambdós. Al·legant tortures durant la seva detenció, el que suposa una violació del art.3 i del art.6 en relació al 3 del Conveni Europeu, recorren al TEDH. Aquest confirma la violació del art. 3 tot i que no estima que hi hagués tortures sinó tractes inhumans o degradants i condemna a l'Estat a indemnitzar als demandants.        

13/02/2018

Cuenca Zarzoso c. Espanya

Per molèsties nocturnes i saturació acústica el demandant va al·legar davant el TEDH una vulneració del seu dret al respecte al seu domicili, art.8 del Conveni Europeu. El Tribunal declara que l'Estat no ha garantit el dret al respecte al domicili ni a la vida privada i el condemna a indemnitzar econòmicament a la persona demandant.       

16/01/2018

López Ribalda i altres c. Espanya 

Els demandants recorren al TEDH al·legant que l'art.8 (dret a la privacitat) del Conveni Europeu els hi havia estat vulnerat a la seva feina, ja que els hi havien posat càmeres de vigilància visibles i ocultes sense previ avís. El Tribunal va confirmar aquesta violació i condemna a l'Estat espanyol a indemnitzar als demandants.     

9/01/2018

López Elorza c. Espanya 

El demandant, detingut a Espanya, va recórrer la seva extradició als Estats Units, al·legant una violació del art.3 del Conveni Europeu que prohibeix ser sotmès a tortura o tracte inhumà per la desproporció que tindria la seva pena a aquest país. El TEDH va sol·licitar mesures cautelars suspenent l'extradició. Malgrat això, a la sentència va declarar que no hi havia vulneració de l'art.3 i que les mesures cautelars només es mantindrien fins que la sentència esdevingui ferma.   

12/12/2017

N.D. i N.T. c. Espanya 

Dues persones migrants que saltaren la tanca de Melilla, seran indemnitzats per l'Estat espanyol per la violació de drets que patiren al 2014 al moment del pas fronterer. El TEDH sentencia que l'art. 4 del Protocol nº4 del CEDH (prohibició d'expulsions col·lectives d'estrangers) i l'art.13 de Conveni (dret a recurs efectiu) varen ser violats. L'inmediatesa d'una expulsió en calent impedeix l'avaluació del cas individual, el coneixement de la legislació espanyola per part de la persona migrant i la posaibilitat d'interposar un recurs efectiu contra l'expulsió.  

3/10/2017

Atutxa Mendiola y Otros c. Espanya

Als demandants se'ls hi va acusar d'incompliment de l'ordre judicial on es demanava la dissolució de totes les formacions anomenades "Batasuna". Varen ser absolts dues vegades (2005 i 2006), però el 2008 el Tribunal els va trobar culpables del mateix delicte després d'un procés en el que no varen ser escoltats. Degut a aquest manca de participació dels demandants, el TEDH afirma que durant aquest procediment es va violar l'Art. 6.1 (dret a una audiència imparcial).   

13/06/2017

Trabajo Rueda c. Espanya

El demandant al·lega una violació de l'Art. 8 del Conveni (dret a la vida privada) pel que considera una intromissió al haver visionat el contingut del seu ordinador per part de l'empresa que li reparava i al qual es va trobar material pedòfil. Una vegada comunicat a la policia, aquesta va continuar inspeccionant l'ordinador i com ho va fer sense autorització judicial, el TEDH va estimar que va haver-hi violació de l'Art. 8. 

30/05/2017

Rubio Dosamantes c. Espanya

A la demandant, una cantant famosa, el TEDH li reconeix una vulneració del Art. 8 del Conveni (respecte a la vida privada i familiar), per unes declaracions fetes a la televisió per part del seu exagent. Estima que les jurisdiccions internes no han protegit la vida privada de la demandant ni valorat adequadament l'equilibri entre la llibertat d'expressió i el dret a la vida privada, emparant una vulneració al honor.  

21/02/2017

Aparicio Navarro Reverter i García San Miguel y Orueta c. Espanya

El TEDH considera que hi ha hagut una violació de l'Art. 6.1 (tutela judicial efectiva) per no haver estat els demandats informats del procediment que tenien obert i que va concloure amb l'ordre de demolició d'un immoble de la seva propietat. El desconeixement d'aquest procés que els hi afectava directament va afectar a la possibilitat de participar i de defensar-se davant del tribunal.   

10/01/2017

Sociedad Anónima del Ucieza c. Espanya

La demandant, una societat anònima, va patir un perjudici per la immatriculació de la seva propietat per l'Església Catòlica autoritzada per una llei interna. El TEDH conclou que hi ha una violació de  l'Art. 1 del Protocol nº1 (dret al respecte dels béns privats) per haver estat víctima del dret intern a la immatriculació de l'Església sense motiu justificable. Condemna a l'Estat a abonar una indemnització per danys materials.  

20/12/2016

Cano Moya c. Espanya

El Tribunal Europeu de Drets Humans declara que la negació al demandant, sota règim penitenciari, per part de jutjat de vigilància penitenciaria de proporcionar-li una còpia del seu expedient va suposar una obstrucció per exercir el dret a una demanda individual i que, per tant, l'Estat ha incomplert les seves obligacions respecte a l'Art. 34 del Conveni (garantir l'accés a interposar una demanda individual). 

11/10/2016

Iglesias Casarrubios i Cantalapiedra Iglesias c. Espanya

Les demandants, una mare y les seves dues filles, recorren al TEDH al·legant una vulneració de l'Art. 6 del Conveni per la negativa de les jurisdiccions internes a escoltar a les filles dins del procediment de divorci dels progenitors i a la manca de resposta a la seva sol·licitud en aquest sentit. El TEDH reconeix la vulneració de l'Art. 6.1 perquè les jurisdiccions internes no han garantit a les demandants el seu dret a un procés equitatiu. 

11/10/2016

Hernández Royo c. Espanya

Els demandats al·leguen una vulneració de l'Art. 6.1 on es reconeix el seu dret a ser escoltats i denuncien la legislació vigent durant el seu procediment per no preveure la possibilitat de ser escoltats en l'apel·lació. També, denuncien que l'Audiència Provincial va modificar els fets considerats acreditats i que les proves practicades haurien d'haver estat reproduïdes davant la jurisdicció d'apel·lació. Finalment, el TEDH falla que no hi ha violació d'aquest dret per haver-se donat la possibilitat als demandants d'estar presents a l'audiència i d'expressar-se però no ho varen fer. 

20/09/2016

 Flores Quiros c. Espanya

La demandant acudeix al TEDH perquè l'Administració espanyola va procedir a la venda pública d'una propietat, titularitat de la qual compartia amb el seu exmarit, per una sentència contra aquest últim. El TEDH afirma que s'ha produït una vulneració de l'Art. 6.1 del Conveni perquè les jurisdiccions internes han obstaculitzat el dret de la demandant a una protecció judicial efectiva garantida en aquest article i per no haver executat la sentència que anul·lava la subhasta de la propietat. 

19/07/2016

Aldeguer Tomás c. Espanya

El demandant denuncia una situació de discriminació per orientació sexual, en la qual es vulnera l'Art. 14 en relació a l'Art. 8 del Conveni, per la denegació d'una pensió de viudetat per la mort de la seva parella amb qui havia conviscut durant dotze anys. La Seguretat Social li va negar el reconeixement com a cònjuge amb dret a aquesta prestació. Finalment, el TEDH afirma que no va haver-hi una vulneració d'aquests articles del Conveni ni de l'Art. 1 del seu Protocol 1 per no trobar-se en una situació diferent a la de persones heterosexuals vídues que no varen estar casades.  

14/06/2016

 Jiménez Losantos c. Espanya

El demandant, periodista, afirma que en el seu cas s'ha comés una violació de l'Art. 10 del Conveni perquè la seva condemna penal per un delicte d'injúries greus reiterades amb publicitat suposa una vulneració del seu dret a la llibertat d'expressió. El TEDH considera que la condemna que se li va interposar va ser desproporcionada i, per tant, sí que es va produir una vulneració del article esmentat que reconeix la llibertat d'expressió. 

14/06/2016

 Beortegui Martínez c. Espanya

El demandat acudeix al TEDH per la manca d'una investigació efectiva per part de les jurisdiccions internes amb respecte als maltractaments que afirma haver patit durant la detenció preventiva en règim d'incomunicació per part d'agents de la Guàrdia Civil. El Tribunal Europeu de Drets Humans conclou que s'ha violat l'Art.3 de la Conveni al seu aspecte processal per aquesta manca d'investigació per part de les autoritats espanyoles. 

31/05/2016

Gómez Olmeda c. Espanya

El demandant al·lega que la seva condemna per delicte de calumnies en recurs d'apel·lació sense poder defensar-se a audiència pública vulnera el seu dret a un procés equitatiu recollit a l'Art. 6.1 (dret a judici just) del Conveni. El TEDH li dóna la raó i reconeix la vulneració d'aquest article, assenyalant que la projecció d'un vídeo a un judici no es equiparable a la celebració d'un judici oral. També, la sentència condemna a l'Estat a abonar una indemnització al demandant.    

29/03/2016

Pérez Martínez c. Espanya

El demandant recorre al TEDH pel procediment previ al qual se li condemna per no impedir un segrest quan era membre dirigent del GRAPO. Va ser acusat d'un delicte d'omissió tot i ser acusat, en un principi, de cometre el delicte directament. D'aquest procediment l'acusat es queixà de manca d'oportunitats de presentar proves, de la contradicció de ser condemnat per un delicte del que no se li acusava i de no haver tingut una audiència pública davant el Tribunal Suprem. El Tribunal Europeu de Drets Humans sentencia que no hi va haver violació de l'Art.6.1 i 6.3 del Conveni relatiu a la violació del dret a judici just, al principi de contradicció ni a la manca d'audiència publica.  

23/02/2016

Vlieeland Boddy i Marcelo Lanni c. Espanya
Als demandants se'ls hi reconeix una violació de l'Art. 6.2 de la Convenció on es contempla la presumpció d'innocència. El TEDH recull a la sentència que es menysprea la presumpció d'innocència si una decisió judicial reflecteix la sensació de que l'acusat és culpable tot i que no hagi estat provada la seva culpabilitat. Al segon demandant, que sí ho va sol·licitar, se li concedeix, a més, una indemnització per danys morals. 

16/02/2016

Rodríguez Ravelo c. Espanya

El TEDH va reconèixer la violació de l'Art. 10 de la Convenció que recull la llibertat d'expressió i condemna a España a indemnitzar al demandant. Aquest havia estat condemnat per delicte de calumnies exercint la seva professió d'advocat. El Tribunal sentència que les condemnes prèvies eren desproporcionades i violen la Convenció. 

12/01/2016

Blesa Rodríguez c. Espanya 

El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna a Espanya a indemnitzar al demandant per danys morals per haver violat l'Art.1 de la Convenció al judici contra ell per l'acusació de falsetat documental a un concurs públic. El TEDH va declarar que s'havia vulnerat aquest article respecte al requisit d'un tribunal imparcial al procediment.   

01/12/2015

Arritabel c. Espanya 

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per violar l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, que prohibeix la tortura, en considerar que no es va efectuar una investigació oficial efectiva dels suposats maltractaments als quals es va sotmetre al demandant durant la seva detenció.

05/05/2015

Junta rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E) c. Espanya
El TEDH ha estimat que Espanya no ha violat l’article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans, tant si es considera aïlladament com si es relaciona amb l’article 14 del Conveni, referent a la llibertat de reunió i associació. Considera que les justificacions aportades pel Govern a les especificitats de les funcions encomanades per la Llei a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat són raonables, sense que sigui possible descobrir indicis d’arbitrarietat que puguin fer pensar en l’existència de discriminació.

21/04/201

Arribas Antón c. Espanya
El TEDH nega l’existència de violació per part de l’Estat espanyol de l’article 6.1 del Conveni, sobre el dret a un procés equitatiu, estimant que el demandant no ha patit cap obstacle desproporcionat ni se l’ha privat de la substància del seu dret a la tutela judicial efectiva. Afegeix que l’aplicació de les limitacions en aquest cas no ha vulnerat el caràcter raonable de la relació entre els mitjans emprats i la finalitat que es pretén.

20/01/2015

Societat Anònima del Ucieza c. Espanya  

El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna a Espanya per violar l’article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans, referent al dret a un procés equitatiu. Considera que la interpretació feta pel Tribunal Suprem espanyol és massa rigorosa tenint en compte les característiques del cas, i això ha privat a la demandant del dret a la tutela judicial efectiva per part del Tribunal competent per enjudiciar el seu recurs de cassació.

04/11/2014
Ataun Rojo c. Espanya 
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per haver violat l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, que prohibeix la tortura, en considerar que els suposats maltractaments als quals es va sotmetre al demandant durant la seva detenció no van ser correctament investigats per a les autoritats.
07/10/2014
Etxebarría Caballero c. Espanya 
El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per la violació de l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans que prohibeix la tortura. L'estat no va dur a terme una adequada investigació oficial sobre els presumptes abusos policials als quals va sotmetre la demandant durant la seva detenció en règim d'incomunicació.
07/10/2014
A. C. i altres c. Espanya 
El TEDH condemna Espanya per violar l'article 13 del Conveni sobre el dret a un recurs efectiu d'un grup de sahrauís sol·licitants d'asil, ja que l'administració espanyola no compta amb cap mecanisme per paralitzar les ordres d'expulsió mentre els sol·licitants recorren la decisió de denegar l'asil.
22/04/2014
Saez Casla c. Espanya (només disponible en francès)
El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna a Espanya per violació del dret a un procés equitatiu, previst per l'article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans. El TEDH recorda en la sentència que tot procés ha d'estar regit per la necessària equitat i que les penes imposades al demandant li van ser imposades sense utilitzar tots els mitjans de prova necessaris per constatar la seva culpabilitat.
12/11/2013
Naranjo Acevedo c. Espanya
El Tribunal Europeu de Drets Humans nega l'existència de violació del dret a un procés equitatiu previst en l'article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans. Considera que en virtut de les qüestions analitzades en apel·lació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, juntament al fet que el demandant hagi pogut presentar tots els seus arguments durant la vista a través del seu advocat, són arguments suficients per considerar que el demandant ha gaudit d'un procediment contradictori conforme l'article 6.1 CEDH i que per tant no s'ha vulnerat el dret a un procés equitatiu.
22/10/2013
del Río Prada c. Espanya
El TEDH condemna al estat Español per l'aplicació de la denominada Doctrina Parot . El Tribunal adverteix que l'aplicació retroactiva de les normes penals vulnera els drets fonamentals i els principis més bàsics del dret penal. En la sentència s'afirma que l'aplicació d'aquesta doctrina constitueix una clara violació del dret a la llibertat i a la seguretat previst per l'article 5.1 del Conveni Europeu dels Drets Humans (CEDH) i el principi previst per l'article 7 CEDH segons el qual no pot existir pena sense llei.
21/10/2013
R.M.S. c. Espanya
El TEDH condemna a Espanya per no respectar l'article 8 del Conveni (dret al respecte a la vida privada i familiar). La demandant, que vivia en situació d'extrema pobresa, va ser separada de la seva filla a petició dels serveis socials i en contra de la seva voluntat. Tot i els múltiples intents, la demandant no va poder recuperar a la menor pel que el Tribunal va declarar que “les autoritats espanyoles no havien realitzat els esforços suficients per respectar el dret de la demanant-la a viure amb la seva filla” i condemna a Espanya a abonar 30.000 € en concepte de danys morals.
18/06/2013
Varela Geis c. España
El TEDH condemna a Espanya per no respectar l'article 6.1 i 3 (a) i (b) del Conveni (dret a un judici just i dret a la defensa). Tot i que el Conveni no imposa requisits específics pel que fa a la forma en què l'acusat ha de ser informat de la naturalesa i causes de l'acusació, el Tribunal emfatitza que és requisit essencial per assegurar un procés just, que la informació dels fets materials i la seva qualificació jurídica sigui completa. El Tribunal assenyala que el Sr. Varela Geis no va conèixer la reclassificació de l'acusació fins el moment de l'obtenció de la decisió judicial i en conseqüència no va tenir l'oportunitat d'exercir el seu dret a disposar del temps i de les facilitats necessàries per preparar la seva defensa, per tant condemna a Espanya a abonar 8.000 € en concepte de danys morals i 5.000 € en concepte de costes.
05/03/2013
García Mateos c. España
El TEDH condemna a Espanya per no respectar l'article 6.1 (dret a ser escoltat) combinat amb l'article 14 (prohibició de discriminació) del Conveni. El Tribunal assenyala que la protecció atorgada pel Tribunal Constitucional és ineficaç en el present cas, ja que la sol·licitud d'ajustament de la jornada de treball presentada per la Sra. García Mateos no va obtenir resposta en quant al fons. A més a més afegeix que el recurs d'empara presentat ha perdut la seva funcionalitat ja que el TC ha considerat que la seva Llei Orgànica no preveu la concessió d'indemnització com a mitja de reparació per la vulneració d'un dret fonamental. El Tribunal condemna a Espanya a pagar a la Sra. García Mateos 16.000 € en concepte de danys morals.
19/2/2013
Otamendi Egiguren c. España
El Tribunal condemna Espanya per no investigar adequadament la denúncia de maltractaments del llavors director del diari Egunkaria, M. Otamendi, durant la seva detenció incomunicada arran del tancament del diari.
16/10/2012
Fernández Martínez c. España (només disponible en francès)
El Tribunal absol Espanya per entendre que no es va violar el dret a al vida privada d'un sacerdot casat i amb cinc fills al qual no es va renovar el seu contracte com a professor de religió a l'educació pública, després d'aparèixer públicament com a membre del Moviment pel celibat opcional.
15/5/2012
K.A.B. c. España
El TEDH condemna Espanya per no respectar l'article 8 del Conveni (dret al respecte a la vida privada i familiar). L'Estat va donar en adopció a un nen que va declarar abandonat després d'haver deportat a la seva mare i malgrat l'oposició del seu pare. El Tribunal considera que l'Estat no va actuar amb diligència per prevenir la situació d'abandonament del menor al no verificar la situació de la mare, prèviament a la seva deportació, ial no haver assistit al pare per exercir el seu dret a la vida familiar.
10/4/2012
Manzanas Martín c. España
El TEDH condemna Espanya per discriminació per raó de religió (art. 14, en relació amb l'article 1 del Protocol 1). L'estat va privar a un sacerdot evangèlic de la seva pensió de jubilació per no tenir el període mínim de cotització exigit. Per computar aquest període mínim l'estat aplica criteris diferents als pastors evangèlics i als sacerdots catòlics.
03/4/2012
Tendam c. España
TEDH dictamina que l'Estat espanyol ha de concedir una indemnització de 200.000 € en concepte de danys pecuniaris derivats de la violació del dret de propietat.
28/6/2011
Ruspoli Morenes c. España
El TEDH considera que les condicions de compra per part del govern espanyol de l'obra de Francisco de Goya “La Condesa de Chinchón” són conformes a l'Article 1 del Protocol núm.1 al Conveni Europeu de Drets Humans, que estableix el dret de propietat.
28/6/2011
Lizaso Azconobieta c. España
El TEDH considera que hi ha hagut violació de l'article 6.2 de la Convenció Europea de Drets Humans, que estableix el dret a la presumpció d'innocència, en les declaracions del governador civil de Guipúscoa durant una roda de premsa el juny de l'any 1994.
28/6/2011
Saleck Bardi c. España
El TEDH condemna Espanya per no respectar el dret d'una mare al retorn de la seva filla sahrauí, l'estada a Espanya (en el marc del programa de vacances de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí) es va perllongar durant més temps del previst i la tutela va acabar sent atorgada a la família d'acollida espanyola en contra de la voluntat de la mare. Encara que el Tribunal no ordena ara el retorn de la filla als campaments de refugis de Tinduf (Algèria) on viu la demandant, condemna a Espanya a abonar la quantitat de 30.000 EUR a la mare / demandant, en concepte de dany moral sofert per la vulneració del seu dret al respecte de la seva vida familiar garantit per l'article 8 del CEDH.
24/5/2011
Otegi Mondragon c. Espanya
El Tribunal considera que la condemna d'un líder polític i parlamentari basc (en l'època dels fets) a un any de presó per injuries greus al Rei va ser desproporcionada i constituïa una ingerència injustificada en l'exercici de la llibertat d'expressió (art. 10 CEDH).
15/3/2011
Beristain Ukar c. Espanya
El Tribunal considera que Espanya no ha portat a terme una investigació eficaç sobre les al·legacions de mals tractaments suposadament soferts durant la detenció del demandant (violació processal de l'art. 3 CEDH).
8/3/2011
Cardona Serrat c. Espanya
El Tribunal considera que l'Audiència Provincial de València no va actuar amb imparcialitat en un procés que va portar a la condemna d'un home per delictes sexuals (art. 6.1 CEDH).
26/1/2011

Av. Meridiana 32, ent. 2a (esc. B) | 08018 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72 | +34 655 856 163
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Mapa web | Contacte

Pàgina web x Space Bits