Junta directiva

Montserrat Tafalla Plana
Presidenta  

Llicenciada en Dret i en Literatura per la Universitat de Barcelona. S’ha format en drets humans en centres especialitzats com l’IDHC, l’Institut international des Droits de l’Homme Rene Cassin i l’Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Actualment és responsable de la Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides de la Facultat de Dret. Ha realitzat diverses recerques sobre drets de l’infància, dret a l’alimentació i altres qüestions de drets humans.

Eduard Ariza Ugalde
Secretari  

Graduat en Dret i en Filologia Hispànica. Actualment està cursant el Màster d'Accés al Professorat i el Màster de Dret Penal i Ciències Penals de la UB-UPF. És membre de la Fundació Internacional de Ciències Penals i de l'Ateneu Barceloní i va ser soci d'ELSA - Eruopean Law Student’s Association, de la qual va ser secretari.

Jaume Saura Estapà
Tresorer

Doctor en Dret i professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (catedràtic autoritzat) a la Universitat de Barcelona. Actualment i des de 2015 exerceix com a adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya. És autor de nombrosos estudis i publicacions sobre Dret Internacional dels Drets Humans, Dret Internacional Humanitari, ús de la força en les relacions internacionals, dret de la mar i canvi climàtic. I com a expert jurista va ser membre de l'equip de treball i coordinador del Consell Assessor de Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura.

Rosa Añó Adell
Vocal

Llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Relacions Internacionals per l’Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals. Actualment és assessora de la Direcció de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona. Anteriorment ha estat tècnica de projectes a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, a l’Institut de Drets Humans de Catalunya i a la Regidoria de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi.

David Bondia Garcia
Vocal

Doctor en Dret i professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat de Barcelona. Ha estat professor convidat a diferents universitats d'Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. Actualment exerceix como sindic de la ciutat de Barcelona. Les seves principals línies d'investigació són la protecció internacional dels drets humans, la jurisdicció penal internacional i els mecanismes nacionals i de proximitat de garantia dels drets humans. 

Silvia Capmany Sans
Vocal

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Pràctiques Jurídiques i de Procediment. Actualment exerceix com a advocada, especialitzada en Dret Civil i Família i en Dret Penal. Ée membre de Comissió de Drets Humans del Col·legi de l’Advocacia de Terrassa i forma part de la Comissió de Seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat de Terrassa. 

Anaïs Franquesa Griso
Vocal

Advocada  penalista, especialitzada en drets humans i moviments socials. És codirectora del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans centrat en la lluita contra les vulneracions de drets humans des de l’àmbit jurídic, psicosocial comunicatiu.

Isabel Galí Izard
Vocal  

Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB i Màster en Relacions Internacionals i Cooperació de la UB. És periodista d'informació internacional de Tv3 i sotsdirectora del programa “Món”. Va ser corresponsal de la cadena a Orient Pròxim i Amèrica Llatina.

Quim Genís Pellejà
Vocal  

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona i Màster Europeu en Drets Humans i Democratització. En l'actualitat, treballa com a jurista al Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment, ha treballat en diferents organitzacions no governamentals enfocades a la defensa i promoció dels drets de la infància, així com en programes d'immigració i d'acompanyament legal a persones refugiades i a sol·licitants d'asil.

Estel•la Pareja Morte
Vocal

Llicenciada en Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Relacions Internacionals per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Actualment és directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i anteriorment va treballar en diverses associacions de drets humans i en projectes cooperació al desenvolupament. És autora de diversos articles i publicacions sobre drets humans, específicament sobre dret d’asil i refugi.

Montserrat Pi Llorens
Vocal

Professora de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona. Una de les seves principals línies de recerca és la protecció dels drets humans a la UE, temàtica sobre la qual compta amb diverses publicacions.

Antonio Romero Barcos
Vocal

Llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona i màster en Gestió Pública. Actualment és director de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Té una llarga experiència en l'administració local. Va dirigir la primera Conferència Europea "Ciutats pels drets humans", va ser director-gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona i va dirigir el Programa per la Mediterrània i Àfrica de la Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona.

Joan Tamayo Sala
Vocal  

Advocat amb una dilatada experiència en el moviment per la defensa dels drets humans. És membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa i president de l'Observatori dels Drets Socials de Terrassa. Ha impulsat i participa activament en diferents espais de drets humans de la societat civil a Terrassa.

Victòria Abellán Honrubia
Presidenta d'honor

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, ‚Äč‚Äčuniversitat de la qual va ser catedràtica de Dret Internacional i titular de la Càtedra Jean Monnet sobre institucions de drets comunitari europeu fins a la seva jubilació. És membre fundador de l'Institut de Drets Humans de Catalunya de la qual va ser presidenta del 1987 a 1995.