Objectius

Eix formatiu

 • Facilitar la comprensió de les normes, els estàndards de drets humans i els canals d’accés als mecanismes de protecció per potenciar-ne l’accessibilitat, l’ús i l’aplicació.
 • Generar eines i continguts formatius que permetin respondre als reptes actuals del nord i sud globals amb polítiques públiques, serveis per a la ciutadania i accions basades en els drets humans, incorporant les mirades feminista, interseccional i decolonial.
 • Desenvolupar i implementar metodologies de formació /d’aprenentatge innovadores i que incorporin una visió pràctica de l’aplicació dels drets humans

Eix de recerca

 • Identificar límits i obstacles i elaborar propostes per a la realització dels drets humans en les legislacions i polítiques públiques internacionals, nacionals, autonòmiques i locals.
 • Aprofundir la comprensió de l’impacte dels principals reptes actuals en la realització i garantia dels drets humans.
 • Reforçar el fonament i rigor jurídic les accions en defensa dels drets humans d’entitats de la societat civil i acadèmia.
 • Assegurar la transmissió del coneixement i la divulgació de les conclusions i resultats de la recerca.
 • Enfortir les capacitats de l’IDHC per realitzar recerca multidisciplinar.

Eix d'incidència

 • Presentar als decisors públics propostes de polítiques públiques i normatives que incorporin els més alts estàndards de drets humans.
 • Assessorar i acompanyar a les administracions públiques i les entitats de la societat civil per a incorporar l’enfocament de drets humans en la seva acció: en l’elaboració de polítiques i normatives, el disseny, la implementació i l’avaluació de serveis i projectes, etc.
 • Denunciar situacions de vulneració de drets i proposar mesures per revertir-les davant els mecanismes internacionals de protecció de drets de la mà d’entitats, moviments socials, xarxes, activistes i defensores de drets humans.
 • Promoure i supervisar la implementació de les decisions adreçades a l’Estat espanyol per part dels mecanismes internacionals i regionals de protecció de drets.
 • Contribuir al reconeixement i desenvolupament jurídic dels drets humans