Estatuts

Els estatuts recullen les normes bàsiques d’actuació i funcionament de l’entitat, tal com estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

Descarrega els estatuts0,3 MB