Pla estratègic 2022-2026

El pla estratègic  és el document que guia la planificació i les accions en els propers anys. El document és fruit d’un procés de mesos de treball en el qual han participat tant membres de l’IDHC (equip tècnic, junta i sòcies i socis), com altres persones vinculades a l’entitat (membres d’entitats col·laboradores, d’institucions finançadores; persones que han fet pràctiques, expertes investigadores i/o docents que han col·laborat en diverses activitats).

El pla estratègic estructura una sèrie d’objectius específics que es proposa assolir en cadascun dels cinc eixos d’actuació: la formació, la recerca, la incidència, la comunicació i el desenvolupament organitzacional. Per la consecució d’aquests objectius, es defineixen accions concretes que es pretén implementar en aquest període de cinc anys.

Finalment, es detallen les línies temàtiques prioritàries de treball identificades, així com les persones i col·lectius destinataris de les accions del’IDHC.

Consulta el Pla Estratègic0,4 MB