CAT | ESP
Formació

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (3a edició)

El curs proporcionarà les eines per comprendre el fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis

Unitat 1: Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere

Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats

Definició de conflicte armat

Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats

Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones

Exercici pràctic

Unitat 2: La violència sexual en els conflictes armats

Violència sexual: definicions i enfocaments

Violència sexual en els conflictes i la violència sexual com a arma de guerra

L'economia política dels conflictes i la violència sexual

Respostes davant la violència sexual

Estudi de casos: Síria, República Democràtica del Congo i Egipte

Exercici pràctic

Unitat 3: Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

Els instruments internacionals de drets humans sobre els drets de les dones:

  • Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
  • Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
  • Declaració sobre la protecció de la dona i el nen en estats d'emergència o de conflicte armat
  • Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona

Els òrgans de tractat:

  • El Comitè contra la Discriminació de la Dona (CEDAW)

Els òrgans de les Nacions Unides: el paper del Consell de Seguretat

Els procediments especials sobre els drets de les dones

  • Grup de Treball sobre la discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica
  • Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències

Exercici pràctic

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (3a edició)

Dates: 02/06/2017 al 30/06/2017

Tipus: Virtual

Lloc: AulaIDHC.org

Preus: Preu General: 190€

Preu reduït: socis i sòcies de l'IDHC o de l'ECP; estudiants; persones jubilades, a l'atur o que formin part de families nombroses, monoparentals o monomarentals: 170€

Plazas: Places limitades a 30 persones


La violència sexual en els conflictes no es pot entendre aïllada d'altres greus violacions dels drets humans de les dones, fruit de les enormes desigualtats i de la discriminació que continuen patint a tot el món, ni al marge de la violència de gènere que té lloc en temps de pau. En aquest context, l'IDHC amb l'Escola Cultura de Pau proposa un curs que es centra en la defensa de les dones en conflictes armats.

L'any 2015 es complien 20 anys de la celebració de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, amb l'adopció de la Declaració i Plataforma de Beijing i 15 anys des de l'aprovació de la resolució 1325 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre Dones, Pau i Seguretat.

La Plataforma d'Acció va formular amplis compromisos en 12 esferes d'especial preocupació relatius a les dones que ara, fins i tot 22 anys després, segueixen sent totalment pertinents, ja que cap país ha aconseguit completar aquest programa. Respecte a la violència sexual específicament, una tercera part de les dones, segons l'ONU, pateix violència física o sexual durant el transcurs de la seva vida.

Gairebé 20 anys després d'aquesta Conferència, la Cimera de Londres “End Sexual Violence in Conflict” de 2014 encoratjava a convertir la teoria en acció: documentar aquests crims per sustentar accions judicials contra els instigadors, pressionar als països afectats perquè reforcin les seves lleis en aquest àmbit, encoratjar la formació dels soldats i forces de pau en la prevenció de la violència sexual i incrementar els recursos econòmics en el suport a unes víctimes que, després de l'agressió, han d'afrontar el rebuig social i malalties com la sida.

El curs proporcionarà les eines per comprendre el fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis, des d'una perspectiva de gènere, així com els principals instruments internacionals per a la protecció i la denúncia i anàlisi d'avanços o retrocessos. L'objectiu d’aquest curs és apoderar les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Aquest curs s'imparteix en castellà.

Dirigit a

El curs està dirigit a membres d'organitzacions de dones, activistes, defensores i defensors dels drets humans i altres agents de canvi que treballen pels drets de les dones.

Professorat

MARÍA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Conflictes Armats i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau. Especialitzada en l'anàlisi de la dimensió de gènere en els conflictes armats i la construcció de la pau i en la zona d'Àsia meridional. @mariavillellas

DAVID BONDIA, professor titular de Dret i Relacions Internacionals (Universitat de Barcelona) i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Entre les seves principals línies d'investigació destaca la protecció internacional dels drets humans i els drets humans emergents, qüestions sobre les quals ha realitzat diverses publicacions. @DavidBondia

Enllaços relacionats
Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa