CAT | ESP

Inici

El sistema europeu de protecció dels drets humans és l’únic sistema internacional que genera obligacions vinculants per a Espanya. Contempla, per via convencional (a través de tractats i convenis internacionals) i jurisprudencial (a través de sentències del tribunal), els drets reconeguts i protegits als 47 Estats integrants del Consell d'Europa.

El sistema està construït a partir del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de 1950. L'òrgan encarregat de vetllar pel seu compliment i l'aplicació correcta és el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), les sentències del qual són d'obligat compliment per a tots els Estats membres. El Conveni també compta amb Protocols addicionals, textos que afegeixen drets suplementaris. Completen el sistema altres tractats internacionals que consagren i protegeixen drets en àmbits específics, amb els seus respectius òrgans de vigilància.

 

A l'IDHC recollim i difonem les sentències del TEDH sobre l'Estat espanyol i fem formacions per facilitar l'accés al Tribunal. Per a més informació sobre aquestes activitats, contacta amb formacio@idhc.org  

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa