CAT | ESP
L'IDHC

Transparència

La transparència i la rendició de comptes no només son una obligació com a associació legalment constituïda, sinó que és un dels principis rectors del nostre treball cap a les persones membres de l’entitat, les institucions amb les quals treballem i cap a la societat.

Com associació sense afany de lucre, l’IDHC es regeix per la  Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6296 de la Secció 1a de Barcelona. A més està sotmesa i segueix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Estatuts   Memòries   Comptes  Pla estratègic

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa