CAT | ESP

Inici

El sistema africà de protecció dels drets humans té el seu origen a la Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles (Carta Africana o Carta de Banjul), aprovada el 27 de juny de 1981, per l'Assemblea de Caps d'Estat i de Govern de l'Organització per a la Unitat Africana, actualment Unió Africana (UA).

La Carta Africana és el principal instrument de promoció i protecció dels drets humans i llibertats al continent africà. La seva entrada en vigor el 1986 dóna pas al primer sistema africà de drets humans, que es consolidarà com el tercer (i més recent) sistema regional de protecció internacional dels drets humans.

Es distingeix de la resta de sistemes de protecció internacional de drets (interamericà i europeu) per diversos motius, alguns són:

  • La inclusió de drets dels pobles (article 19 a 24). Es dóna la mateixa preeminència als drets col·lectius que als individuals.

  • El reconeixement dels drets humans de tercera generació: dret a l’autodeterminació (article 20); dret al desenvolupament (article 22); dret a la pau, tant a nivell intern com internacional (article 23); dret a gaudir d’un medi ambient satisfactori i global (article 24).

  • La incorporació dels drets econòmics, socials i culturals juntament amb els drets civils i polítics en un mateix instrument, ja que es consideren indissociables.

  • El reconeixement de deures –no només de drets– de l'individu.

Actualment, els cinquanta-tres Estats que integren la Unió Africana són també part de la Carta Africana, per tant, tots ells es comprometen a complir i garantir el respecte dels drets consagrats en ella. A més, estaran sotmesos a la Comissió Africana de Drets Humans i dels Pobles, òrgan que s'encarrega de la supervisió i el control del compliment dels drets.

A més, amb l'aprovació del Protocol a la Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles el 1998 es constitueix la Cort Africana de Drets Humans i dels Pobles. Es tracta del primer òrgan de naturalesa jurisdiccional que té capacitat de dictaminar sentències i condemnar els Estats per violacions de drets humans. Malgrat que entra en vigor el 2004, aquest instrument comença a funciona el 2006.

Si bé la Carta de Banjul constitueix la base del sistema, aquesta compta amb altres instruments base de drets humans com els Protocols a la Carta Africana i Convencions sobre temes especialitzats. En aquest enllaç podeu consultar els documents bàsics de drets humans que integren el sistema africà.

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits