CAT | ESP
Formació

Drets humans, fonaments i protecció internacional

S'estudiarà el funcionament dels actuals sistemes internacionals de promoció, garantia i protecció dels drets humans.

El contingut del curs es desenvoluparà en tres unitats didàctiques:

• Internacionalització dels drets humans: concepte, fonaments i garanties. En aquesta primera unitat es repassarà el procés d'internacionalització dels drets humans, des d'una perspectiva essencialment normativa, a través dels principals tractats internacionals. S'estudiarà el fonament i evolució dels drets humans i s'introduiran els mecanismes internacionals de garantia, que seran explicats amb major detall en les següents unitats.

• Sistema universal de protecció internacional dels drets humans. En aquesta segona unitat s'estudiarà la promoció i protecció dels drets humans en el sistema de les Nacions Unides. A través de tractats internacionals s'estableixen estàndards mínims en matèria de drets humans per als estats i mecanismes per garantir el seu compliment. Paral·lelament a aquest sistema de tractats, l'ONU ha anat creant altres mecanismes per millorar la protecció i defensa dels drets humans. Durant la unitat s'estudiarà el funcionament del sistema així com les seves formes d'accés i de participació per als ciutadans.

• Sistemes regionals de protecció dels drets humans. La tercera i última unitat es dedicarà als sistemes regionals: el sistema europeu, el sistema americà i el sistema africà. De cadascun d'aquests sistemes es realitzarà un breu recorregut històric i s'estudiarà el seu funcionament, així com les seves característiques i les seves particularitats. La unitat conclourà amb una breu referència a la situació dels drets humans a la regió d'Àsia-Pacífic on, en l'actualitat, no existeix un sistema de protecció dels drets humans.

 Drets humans, fonaments i protecció internacional

Dates: 07/04/2013 al 21/05/2013

Tipus: Virtual

Lloc: AulaIDHC.org

Preus: General: 300€

Preu Reduït (socis i sòcies de l'IDHC): 250€

Plazas: Places limitades a 50 persones


El curs aportarà els coneixements teòrics i pràctics necessaris per dominar el concepte de drets humans en l'àmbit internacional: la seva evolució històrica, característiques, reglamentació i mecanismes de protecció. S'estudiarà el funcionament dels actuals sistemes internacionals de promoció, garantia i protecció dels drets humans tant a nivell universal (en el marc de les Nacions Unides) com a regional (Europa, Amèrica i Àfrica).

Aquest curs s'imparteix en castellà.

Dirigit a

Aquest curs està dirigit a persones que desitgin tenir una primera aproximació als drets humans en el plànol internacional. No es requereix que els estudiants tinguin una formació prèvia en la matèria. Així, el curs està enfocat a totes les persones que vulguin tenir coneixements sobre els drets humans, i els sistemes de protecció internacionals i regionals.

Professorat

ROSA ANA ALIJA, professora de Dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, experta en exigibilitat de drets econòmics, socials i culturals, en situacions de conflictes i transició democràtica.

JAUME SAURA, president de l'IDHC i professor de Dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diferents assessories tècniques en el camp de la cooperació al desenvolupament i participat en nombroses missions d'observació electoral internacionals.

Durant el curs, l'alumnat disposarà del suport continuo de tutorització.

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa