CAT | ESP
Formació

Enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (Barcelona)

Formacions encarregades per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per proporcionar els coneixements i les eines necessàries als actors del desenvolupament que treballen en els diferents àmbits de cooperació per a què incorporin l’enfocament de gènere i basat en els drets humans (EGiBDH) en les seves intervencions.

1er TALLER

Primera sessió

[Dimarts, 21 d'abril de 2015 de 10 a 13h || A LaFede.cat c/ Tàpies 1-3, Barcelona]

10.00 - 10.45h. El desenvolupament des de la visió feminista i des de la visió dels drets humans.

10.45 - 11.30h. L’enfocament estratègic de gènere i drets humans (EGiBDH): fonament, objectiu i eina de la cooperació.

11.30 - 12.45h. Els mecanismes internacionals de protecció dels drets humans amb especial atenció a la CEDAW i la Plataforma d’Acció de Beijing.

12.45 - 13.00h. Explicació de l’exercici pràctic.

Segona sessió

[Dimarts, 28 d'abril de 2015 de 10 a 13h || A LaFede.cat c/ Tàpies 1-3, Barcelona]

10.00 - 12.00h. Característiques, reptes i aplicació pràctica de la metodologia EGiBDH

12.00 - 13.00h. Correcció de l’exercici i dubtes.


2n TALLER

Primera sessió

[Dimarts, 18 de maig de 2015 de 10 a 13h || A LaFede.cat c/ Tàpies 1-3, Barcelona]

10.00 - 10.45h. El desenvolupament des de la visió feminista i des de la visió dels drets humans.

10.45 - 11.30h. L’enfocament estratègic de gènere i drets humans (EGiBDH): fonament, objectiu i eina de la cooperació.

11.30 - 12.45h. Els mecanismes internacionals de protecció dels drets humans amb especial atenció a la CEDAW i la Plataforma d’Acció de Beijing.

12.45 - 13.00h. Explicació de l’exercici pràctic.

Segona sessió

[Dimarts, 20 de maig de 2015 de 10 a 13h || A LaFede.cat c/ Tàpies 1-3, Barcelona]

10.00 - 12.00h. Característiques, reptes i aplicació pràctica de la metodologia EGiBDH

12.00 - 13.00h. Correcció de l’exercici i dubtes.


SUPORT VIRTUAL

[Del 8 de maig a 8 de juliol de 2015 ||  aulaIDHC.org]

 Enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (Barcelona)

Dates: 21/04/2015 al 08/07/2015

Tipus: Taller presencial amb suport virtual

Lloc: LaFede.cat - c/ Tàpies 1-3, Barcelona || aulaIDHC.org


El Pla Director 2015-2018 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament planteja un nou enfocament estratègic que vol combinar l’enfocament de gènere i l’enfocament basat en drets humans. Aquest fet suposa un repte pel que fa a la construcció de marcs teòrics i conceptuals. Repte que cal entomar des del coneixement sòlid de la matèria i dels actors involucrats.

Aquestes formacions es plantejen com un pas més en la construcció d’aquest enfocament estratègic, unes formacions encarregades per l'ACCD, que combinen la realització de dos tallers presencials amb el suport de l’aulaIDHC.org per a la descàrrega de materials, recomanacions de materials complementaris i la resolució de dubtes.


Tallers presencials

1er taller: 21 i 28 de abril || 10 - 13h || laFede.cat - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona

2on taller: 18 i 20 de maig || 10 - 13h || laFede.cat - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona

Els tallers constaran de dues sessions de tres hores cadascuna. En la primera sessió es proporcionarà als assistents el marc teòric sobre el desenvolupament vist des del món feminista i des del món dels drets humans. Es presentarà el EGiBDH com el marc que fonamenta, dota d’objectius i serveix com a eina de la cooperació al desenvolupament. Al final de la primera sessió es presentarà un cas pràctic per a què els participants el puguin començar a treballar. La segona sessió servirà per a explicar la metodologia concreta del EGiBDH i les potencialitats i els reptes d’aquesta visió integrada que proposa el PD 2015-2018 i la darrera hora estarà dedicada a resoldre el cas pràctic i a presentar els dubtes que puguin sorgir al respecte.

Primera sessió:

El desenvolupament des de la visió feminista i des de la visió dels drets humans.

L’enfocament estratègic de gènere i drets humans (EGiBDH): fonament, objectiu i eina de la cooperació.

Els mecanismes internacionals de protecció dels drets humans amb especial atenció a la CEDAW i la Plataforma d’Acció de Beijing.

Explicació de l’exercici pràctic.

Segona sessió:

Característiques, reptes i aplicació pràctica de la metodologia EGiBDH

Correcció de l’exercici i dubtes.

Objectius del taller

Entendre el model actual de cooperació al desenvolupament i la seva relació amb l’enfocament de gènere i els drets humans;

Donar a conèixer els principals òrgans que dins de cada sistema de protecció dels drets humans tenen la competència de promoure i protegir els drets humans i que són rellevants pels actors de desenvolupament;

Identificar els principals tractats, en matèria de drets humans i conèixer el funcionament dels mecanismes de protecció que aquests tractats estableixen, amb especial atenció a la CEDAW i la Plataforma d’Acció de Beijing;

Analitzar les noves eines i maneres d’integrar els drets humans a la cooperacióal desenvolupament amb especial atenció al EGiBDH i amb la introducció de la seva metodologia.

Suport virtual

Aquest suport virtual servirà per a la descàrrega de materials, per a recomanar materials complementaris i per a la resolució de dubtes més enllà dels que es puguin plantejar als tallers presencials.

Un cop finalitzats els tallers presencials, les persones assistents podrán accedir en l’aulaIDHC.org als materials i al suport virtual que ofereix aquesta formació.

Dirigit a

Membres d'Organitzacions No Gubernamentals de Desenvolupament (ONGD) de la provincia de Barcelona

Professorat

Aida Guillén. Directora gerent de l’IDHC des de 2005. Llicenciada en Ciències Físiques i màster en Relacions Internacionals. Ha treballat en temes relacionats amb l’aplicació dels drets humans a Kosovo, Albània, Nicaragua, Ucraïna i Kirguizistan, entre d’altres. Els seus camps d’especialització temàtica són l’enfocament basat en drets humans a la cooperació al desenvolupament, els sistemes universals de protecció dels drets humans i el dret a la ciutat i l’aplicació dels drets humans a l’àmbit local. En aquestes camps compta a una sòlida experiència com a docent en nombroses activitats de formació. Vicepresidenta de Lafede.cat - Organitzacions per la justícia global @AidaGuillen

Jaume Saura. President de l’IDHC. Professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona. El seu camp d’especialització és el Dret Internacional dels Drets Humans, concretament el sistemes i mecanismes de protecció sobre el que ha realitzat nombroses publicacions, projectes d’investigació i formacions específiques dins i fora de l’àmbit universitari. Com a reconegut expert en la protecció dels drets humans ha estat assessor per a diferents administracions en la integració dels drets humans en polítiques públiques de diferent naturalesa i àmbit d’aplicació.

Sònia Tomás. Llicenciada en Psicologia, Màster en Gènere i Desenvolupament, Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament i Postgrau en Cooperació. És experta en Gènere i Desenvolupament i en gestió de projectes de desenvolupament: identificació, disseny, seguiment i avaluació, desenvolupant la seva principal experiència a Amèrica Llatina, Àfrica i Orient Mitjà. Actualment, és consultora independent centrant la seva feina en avaluacions d’impacte de gènere, així com també realitzant assistències tècniques amb ONGS, organismes governamentals de la cooperació de descentralitzada espanyola i agències de Nacions Unides. També es autora de vàries publicacions i articles sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la Cooperació per al Desenvolupament i l’Acció Humanitària i professora de la sessió de Gènere i Apoderament de les dones al Màster de Relacions Internacional de la UPF.

Enllaços relacionats
Coordinadora d'ONG Solidàries
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (en catalán)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa