CAT | ESP
Formació

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

Aquest curs, fet en col·laboració amb Open Society Foundations, té com a principal objectiu atorgar als participants els coneixements bàsics sobre la defensa dels Drets Humans així com sobre els sistemes de protecció que els cobreixen.

 

El curs es realitzarà íntegrament en anglès

Unitat 1. INTERNACIONALITZACIÓ DELS DRETS HUMANS: CONCEPTE, FONAMENTS I GARANTIES
En aquesta primera unitat examinarem el procés d'internacionalització dels drets humans en l'àmbit universal, des d'una perspectiva essencialment normativa que té com a principal eix vertebrador la tasca de l'Organització de les Nacions Unides en la matèria. Començarem amb l'exposició dels fonaments i evolució dels drets humans, i farem una referència final als mecanismes internacionals de garantia d'aquests drets.

  1. Noció i característiques dels drets humans
  2. La Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal
  3. Desenvolupaments internacionals posteriors: els mecanismes de garantía


Unidad 2. SISTEMA INTERNACIONAL I SISTEMA EUROPEU DE DRETS HUMANS
En la segona unitat ens centrarem en els sistemes de protecció de drets humans. Aquesta unitat ofereix una perspectiva general sobre com s'articula la promoció i la protecció dels drets humans en el sistema de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). L'ONU ocupa un paper central en la promoció i protecció dels drets humans, que es tradueix en l'adopció de tractats internacionals que estableixen estàndards universals en la matèria i en l'habilitació de mecanismes de protecció d'aquests drets. També coneixerem el funcionament del sistema europeu de protecció dels drets humans, fent un breu recorregut per la seva història, característiques i particularitats. 

  1. El sistema internacional de protecció de drets humans     
  2. El sistema europeu de protecció de drets humans

CAS d'ESTUDI
Estudi comparatiu dels convenis i tractats internacionals dels drets humans


Amb el suport:

 

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

Dates: 01/06/2016 al 30/06/2016

Tipus: Virtual

Lloc: Aula IDHC

Preus: Preu únic: 150€

Plazas: Places limitades a 30 persones


El reconeixement i la protecció dels drets humans a nivell mundial és un procés que s'inicia ben entrat el segle XX, quan bona part d'aquests drets ja estaven garantits constitucionalment per alguns estats. Des de llavors, la comunitat internacional ha anat construint un extens marc normatiu en matèria de drets humans que avui dia compta amb una sòlida base jurídica i està vigent en la majoria d'estats.

Si bé la responsabilitat de respectar dels drets humans correspon a tots i cadascun dels estats, la internacionalització dels drets humans permet que la seva protecció tingui també una dimensió internacional que ha de conèixer-se i utilitzar-se.

Durant el curs analitzarem el procés d'internacionalització dels drets humans en l’àmbit universal. Estudiarem els fonaments i l'evolució dels drets humans i els seus principals sistemes de protecció internacional: el sistema de Nacions Unides i el sistema europeu. Uns instruments i mecanismes a l'abast de la ciutadania, però en molts casos desconeguts i poc utilitzats. Els participants del curs adquiriran els coneixements i habilitats per, des dels seus respectius àmbits de treball i activisme, utilitzar aquests sistemes per reclamar els drets humans.

Dirigit a

  • Defensors de drets humans, participants de moviments socials i altres activistes
  • Advocats, fiscals i altres agents de la llei
  • Persones que s'apropen a l'esstudi dels drets humans per primera vegada

Professorat

LÍDIA SERRANO TUR. Doctora en Dret, especialitzada en Dret Internacional Públic i Aigües Dolces, tema sobre el qual ha realitzat diverses publicacions. Ha treballat en diverses ONG com ara Enginyeria Sense Fronteres i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, en l'àmbit de l'educació i formació en drets humans. Actualment coordina l'Aliança per la gestió sostenible de l'aigua d'Eivissa i Formentera (Espanya).

Tutora
DIANA MIHAELA OSADCI. Coordinadora de formació del Institut de Drets Humans de Catalunya.

Metodologia

El curs es realitzarà íntegrament de manera virtual a través de la plataforma creada especialment per a la formació en drets humans: www.aulaIDHC.org

Per a l'estudi de cada unitat, els estudiants tindran material creat especialment per a l'aprenentatge virtual. També disposaran de recursos bibliogràfics i audiovisuals addicionals per complementar i aprofundir l'estudi de cada unitat.     

Les unitats estan dissenyades per aportar coneixement teòric, mentre que les habilitats pràctiques s'adquiriran i es desenvoluparan a través de la realització de l'exercici pràctic, que consistirà en un estudi comparatiu dels Convenis Internacionals que els estudiants hauran de fer aplicant els coneixements apresos.

              
Els estudiants tindran accés a la sala de debat, al fòrum i a altres eines de participació i comunicació per maximitzar el seu aprenentatge virtual. El professorat guiarà als estudiants en el seu procés d'aprenentatge, a més del suport del tutor.  

Les hores de treball necessàries per obtenir els coneixements i habilitats són aproximadament 65. El temps de dedicació pot variar en funció dels coneixements previs i les circumstàncies de cada estudiant. Per a cada unitat, s'ha calculat que els estudiants hauran de dedicar-li unes 25 hores (incloent l'estudi del material i les contribucions a la sala de debat) i 15 hores addicionals per a l'exercici pràctic.

Avaluació

Per completar el curs, els estudiants han de participar regularment a la sala de debat i lliurar l'exercici pràctic per demostrar que han assimilat els conceptes de la unitat.     

La participació de l'estudiant i l'exercici pràctic seran avaluats pel professorat, que s'encarregarà de les correccions i de posar una nota final. 


Amb el suport de:

Enllaços relacionats
Aula IDHC
Open Society Foundations

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa