CAT | ESP
Formació

L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament

Taller pràctic sobre l'incorporació de l'EBDH per a membres de la Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella

A partir del taller realitzat al 2016 sobre el conceptes introductoris de drets humans i el seus sistemes de protecció i garantia, aquesta formació donarà les eines bàsiques, aixì com criteris fonamentals, per detectar la correcta incorporació del EBDH als programes i projectes de cooperació per al desenvolupament.

El taller partirà d'un repàs a la interacció entre cooperació i drets humans, per respondre a la qüestió preliminar sobre perquè és necessari i estratègic treballar drets humans quan es fa cooperació al desenvolupament. A partir d'aquí s’aprofundirà en tècniques concretes per incorporar l'EBDH en els projectes de cooperació al desenvolupament, mitjançant un cas pràctic.

Específicament, el taller desenvoluparà els següents continguts:

  • Aprofundiment sobre el concepte y raó d'esser del EBDH. Elements transversals de l’Enfocament.
  • Capacitats i coneixements per a la utilització i el desplegament de l'EBDH en els nivells estratègic, operatiu i institucional.
  • Eines per a l’elaboració de projectes i plantejament d’actuacions tenint en compte els punts anteriors.
  • Cas pràctic d’èxit sobre com treballar l’EBDH d’acord a la realitat de la cooperació i de l’educació per al desenvolupament.
  • Qüestions clau per valorar la correcta incorporació del EBDH en els projectes de desenvolupament.
L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament

Dates: 20/05/2017

Tipus: Taller presencial

Lloc: Lloc a determinar | Alella


L'EBDH és una eina per integrar els drets humans com a base de les actuacions de la cooperació al desenvolupament que portin a terme qualsevol dels actors de la cooperació. L'EBDH emfatitza el canvi de paradigma que s'està produint en el camp de la cooperaicó al desenvolupament; passant d'una cooperació assistencialista a una cooperació que situa al centre de les seves actuacions a les persones, com a titulars de drets, d'obligacions i de responsabilitats.

La incorporació del EBDH suposa treballar en diferents plànols, tant a nivell legislatiu -de disseny de polítiques- como d’elaboració de plans estratègics -a nivell intern de les organitzacions i a nivell de programes i de projectes per al desenvolupament-. Es tracta d’adoptar un enfocament holístico que s’aplica tant a nivell estratègic com a operatiu, ja que els drets humans constitueixen l’objectiu de desenvolupament i, per tant, requereix canvi tant en les institucions com en els sistemes de cooperació. Entendre la complexitat d’aquest enfocament és un pas previ fonamental per la seva aplicació efectiva.

L’objectiu específic d'aquest taller és precisament oferir una formació sobre Enfocament Basat en Drets Humans a la Cooperació al Desenvolupament als membres de la Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella, per tal que coneguin els mecanismes y eines necesàries per incloure els drets humans al treball per al desenvolupament i puguin aplicar així l’EBDH en els nivells estratègic, operatiu i institucional de la cooperació a l’Ajuntament d’Alella.

Dirigit a

Membres de la Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella

Professorat

Docent a determinar. Membre de l’IDHC, professional expert en drets humans i amb experiència en cooperació internacional i gestió de projectes de desenvolupament amb Enfocament de Gènere y Basat en Drets Humans.

Marcel Masferrer

Consultor independent de cooperació internacional per al desenvolupament. Ha treballat en aquest àmbit des de fa diversos anys, els últims dels quals ho ha fet des del terreny a diferents regions: Amèrica Llatina, Orient Mitjà, Magreb i Àfrica Subsahariana. Des de la seva feina s'ha involucrat a totes les fases del projecte, amb especial èmfasi en avaluacions de projectes, tant entremitjos com finals. Un dels seus camps d'especialització és la protecció i promoció dels drets humans. 

Enllaços relacionats
Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa