CAT | ESP
Actualitat

Convocatòria de places per al Consell assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya

Els representants d’entitats de defensa de drets amb seu a Catalunya, membres de col·legis professionals i entitats socials i també persones expertes en l’àmbit dels drets humans, tant del món acadèmic com social que vulguin formar part del Consell assessor de l'Estructura de Drets Humans de Catatalunya, poden enviar la seva candidatura fins el 14 de setembre de 2017.

Les candidatures han d'enviar-se per correu electrònic a sindic@sindic.cat o a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya per via postal o presencial (passeig Lluís Companys, 7, de Barcelona) i han d'incloure una carta motivada i, en el cas de les entitats, la darrera memòria d’activitats i l’acreditació que estan inscrites en el registre d’entitats. Les persones hauran d’adjuntar el currículum vitae.

Text de la convocatòria pública

La Resolució de 23 de maig de 2017, per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7382 - 1.6.2017) preveu l’establiment d’un Consell assessor de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya integrat per un mínim de 10 i un màxim de 20 membres seleccionats per la Junta, amb convocatòria pública prèvia.

La resolució també estableix que entre els membres del consell assessor hi haurà d'haver representants d'entitats de defensa dels drets humans amb seu a Catalunya, membres de representants de col·legis professionals i entitats socials, persones especialistes en l'àmbit dels drets humans del món acadèmic i altres persones nacionals o internacionals expertes en l'àmbit dels drets humans.

Sobre aquesta base, s’obre una convocatòria per cobrir les places del Consell assessor de l’EDHC en els següents termes:

1. Convocatòria

Podran concórrer a la convocatòria les entitats i persones a què fa referència la resolució de 23 de maig de 2017 per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.

Les entitats candidates hauran d’estar inscrites en el registre d’entitats i presentar una carta motivada, així com la darrera memòria d’activitats. Pel què fa a les persones individuals, hauran de presentar una carta motivada i currículum vitae.

Les sol·licituds i documentació s’haurà de presentar a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya per via postal o presencial (Passeig Lluís Companys 7, Barcelona) o per via electrònica (sindic@sindic.cat).

El termini de presentació de candidatures estarà obert entre 20 de juliol i el 14 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

2. Forma i criteris de decisió

La Junta haurà d’escollir un màxim de 20 membres del consell assessor de manera que la composició de l’òrgan sigui paritària i tingui en compte l'equilibri territorial i la representació de les minories i els col·lectius vulnerables.

Entre les entitats i col·legis professionals, es donarà preferència les de major base social, trajectòria, així com les de segon nivell.

Entre les persones expertes i acadèmiques es valorarà la trajectòria investigadora i activista.

La llista de persones i entitats seleccionades es farà pública al web del Síndic de Greuges i de l’IDHC. En cas que no es designi un mínim de 10 membres del consell assessor, s’obrirà una segona convocatòria en un termini no superior a sis mesos.

3. Funcions i funcionament

És funció del consell assessor de l’EDHC debatre els projectes d’informe de l'EDHC, que no es poden adoptar fins que n'hagi estat informat el consell assessor.

El consell assessor de l'EDHC s'ha de reunir com a mínim tres cops l’any i les seves decisions es prenen per majoria.

La Junta pot constituir grups de treball sobre temes monogràfics integrats per membres de la Junta i del consell assessor, i també, si escau, d'altres experts o entitats especialitzades.

Enllaços relacionats
Síndic de Greuges de Catalunya

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits