CAT | ESP
Publicacions

La inclusió de la mobilitat humana en les contribucions determinades i els plans d'adaptació al canvi climàtic a l'Estat espanyol: fonaments i raons

La inclusió de la mobilitat humana en les contribucions determinades i els plans d'adaptació al canvi climàtic a l'Estat espanyol: fonaments i raons

Autoria: Karlos Castilla, jurista investigador de l’IDHC especialitzat en migracions, igualtat i no discriminació

Extensió: 49 pàgines

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: Gener 2024

A mesura que l'habitabilitat i els mitjans de vida esdevenen més fràgils i incerts a moltes zones del món, de les quals no està exclòs el territori de l'Estat espanyol, la mobilitat humana es converteix cada cop més en un factor central en els processos de planejament i presa de decisions en tots els àmbits de l'administració i en la generació de polítiques públiques per contrarestar els impactes del canvi climàtic.

Hi ha raons pràctiques i d'evolució de la crisi climàtica, així com fonaments jurídics suficients, perquè tots els plans d'adaptació existents a l'Estat espanyol es revisin i s'actualitzin, per tal d'incorporar degudament la mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats).

L'Estat espanyol pot ser un exemple i un referent a l'hora d'incorporar la mobilitat humana en els plans d'adaptació i les contribucions determinades a escala nacional. Però sobretot té l'oportunitat d'actuar amb temps suficient davant dels impactes del canvi climàtic que fins ara han estat poc considerats, com ho és la mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats).

La present recerca desenvolupa un estudi detallat d'aquestes qüestions i planteja una proposta per promoure que la dimensió de la mobilitat humana s'incorpori en les principals eines d'adaptació al canvi climàtic.

Per això, es du a terme una anàlisi de la manera com els plans d'adaptació a l'Estat espanyol consideren la mobilitat i la immobilitat humana a fi d'establir un diagnòstic o avaluació i mostrar l'estat actual en què es troba. Un exercici similar es fa amb les contribucions determinades en l'àmbit nacional.

A l'estudi es recullen les raons que justifiquen que la mobilitat humana s'inclogui en els plans nacionals d'adaptació a l'Estat espanyol. I s'identifiquen i desenvolupen els fonaments jurídics que sustenten la possibilitat i l'obligació d'incloure les migracions, el desplaçament i els trasllats planificats, en tots els nivells de planificació a l'adaptació a l'Estat espanyol.

Per finalitzar amb una proposta concreta que permeti la inclusió d'aquestes qüestions, amb els requisits mínims que exigeixen els drets humans.

 

I. Introducció

II. La mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats) als plans d'adaptació a l'Estat espanyol

III. Les contribucions determinades de l'Estat espanyol

IV. Raons per incloure la mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats) als plans d'adaptació a l'Estat espanyol

V. Fonaments jurídics per incloure la mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats) als plans d'adaptació a l'Estat espanyol

VI. Raons i fonaments jurídics per incloure la mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats) a les contribucions determinades de l'Estat espanyol

VII. Proposta per incloure la mobilitat humana (migracions, desplaçament, trasllats planificats) a les contribucions determinades i els plans d'adaptació a l'Estat espanyol

VIII. Consideracions finals

 

Aquest document forma part del programa Els drets humans com a eines per a l'acció climàtica i la justícia ambiental, finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El programa té com a objectiu generar anàlisis, propostes, recursos i eines per promoure la defensa de drets humans davant de l'emergència climàtica i avançar cap a la justícia ambiental.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa