CAT | ESP
Formació

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència (3a edició)

Curs sobre el sistema europeu de protecció dels drets humans.

Unitat 1: El Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i la seva interpretació

18 d'octubre – 1 de novembre | David Bondia

En la primera unitat s'abordarà el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH), els principis generals de la jurisprudència, els criteris d'interpretació, els conceptes autònoms, el principi de proporcionalitat, el marge d'apreciació i les obligacions positives. A continuació els orígens i l'evolució del sistema, tant des d'una perspectiva normativa com a processal amb l'objectiu d'interpretar el CEDH per analitzar posteriorment amb major detall la jurisprudència del TEDH.

 • Donar a conèixer el sistema europeu de drets humans, els Drets humans reconeguts a nivell europeu i, concretament, el funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans.
 • Fomentar la protecció i la garantia dels Drets humans a tots els nivells.
 • Promoure l'accés a aquest sistema de protecció de Drets Humans.

 

Unitat 2: El procediment davant el Tribunal Europeu de Drets Humans: de la presentació de la demanda fins a la sentència

2– 15 de novembre | Guillem Cano

La segona unitat es centrarà en les demandes individuals davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. En primer lloc, s'exposaran les diferents competències jurisdiccionals que manté el Tribunal, específicament les demandes individuals. A continuació, s'examinaran les condicions d'admissibilitat que han de reunir aquestes demandes per, finalment, explicar el procediment i els efectes de les sentències del TEDH.

 • La jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans: les demandes individuals
 • Condicions d'admissibilitat de la demanda individual
 • Procediment i sentència
 • Naturalesa, efectes i execució de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans
En finalitzar la segona unitat es realitzarà una videconferencia a mode reflexió i concluciones sobre la matèria abordada (17 de novembre de 18:00h a 19:30h  | plataforma zoom i aulaIDHC  | David Bondia i Guillem Cano)

 

Unitat 3: Exercici pràctic - Presentació d'una demanda davant el TEDH

16 - 30 de novembre | David Bondia i Guillem Cano

L'exercici pràctic consistirà en la formulació d'una demanda individual davant del TEDH, sobre la base d'un suposat fet determinat.

Inscripció online

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència (3a edició)

Dates: 18/10/2021 al 30/11/2021

Tipus: Virtual

Lloc: aulaIDHC.org

Preus: Preu general: 190€

Preu reduït:estudiants, persones jubilades, a l'atur, socis i sòcies de l'IDHC i membres de famílies nombroses i monopaternal: 170€

Plazas: Places limitades a 30 persones


El Conveni Europeu dels Drets Humans i les Llibertats Fundamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, constitueixen recursos fonamentals en els casos de vulneració de drets humans, no sols com a via jurisdiccional, sinó també com a font jurisprudencial essencial del nostre ordenament intern. Però la falta de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant el TEDH fa d'aquest sistema de protecció dels drets humans un recurs poc utilitzat.

Inscripció online

La utilitat i les potencialitats del TEDH són moltes però, tenim un coneixement de les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procediment per actuar davant aquest tribunal internacional?

Per a això s'analitzaran els drets reconeguts en l'àmbit europeu a través de Conveni Europeu de Drets Humans, la jurisprudència del TEDH, i s'estudiarà les eines per a presentar demandes davant el TEDH.

Objectius 

 • Estudiar el Marc Europeu de Drets Humans
 • Fomentar la protecció i la garantia dels drets humans en l'àmbit estatal, i en segona instància en l'àmbit regional
 • Donar a conèixer el TEDH, el seu potencial i limitacions
 • Analitzar els procediments per a aplicar al TEDH, les seves competències jurisdiccionals i els criteris d'admissibilitat i els efectes de les sentències del tribunal

Dirigit a

El curs ofert per l'IDHC es dirigeix a les persones interessades a conèixer i a utilitzar el sistema europeu de protecció dels drets humans.

 • Operadors jurídics: membres del poder judicial, fiscals i advocades/ts
 • Activistes i defensors/es de drets humans; treballadors/es i altres membres d'organitzacions de drets humans i d'altres organitzacions de la societat civil
 • Estudiants de dret
 • Juristes

Professorat

DAVID BONDIA, professor titular de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l'IDHC. Les seves principals línies de recerca són la protecció internacional dels drets humans, els mecanismes de garantia nacionals i de proximitat, els drets humans emergents i la jurisdicció penal internacional. @DavidBondia

GUILLEM CANO, lletrat-funcionari del Tribunal Europeu de Drets Humans des de 2005. Ha treballat en comissió de serveis en el Departament de la Carta Social Europea del Consell d'Europa (2019-2020) i en la Cort Interamericana de Drets Humans (2014). Ha estat professor de Dret Internacional Públic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. A més, ha publicat nombrosos articles sobre els drets humans i la jurisprudència del Tribunal

Metodologia

El curs es realitzarà íntegrament de manera virtual a través de la plataforma creada especialment per a la formació en drets humans de l'Institut: www.aulaIDHC.org

Les unitats estan dissenyades per aportar uns coneixements teòrics, mentre que les habilitats pràctiques s'adquiriran i es desenvoluparan a través de la realització de l'exercici pràctic, que consistirà en l'elaboració d'una demanda davant el TEDH.

A més del material d'estudi de cada unitat, es proporcionaran recursos bibliogràfics addicionals per complementar el contingut i aprofundir en cada temàtica. L'aulaIDHC disposa d'eines de participació i comunicació online com a fòrums i debats per a l'estudi conjunt d'aquests materials i el desenvolupament col·laboratiu de les activitats pràctiques.

Les hores de treball necessàries per obtenir els coneixements i habilitats del curs són aproximadament 50. El temps de dedicació pot variar en funció dels coneixements previs i les circumstàncies de cada estudiant. Per a cada unitat, s'ha calculat unes 20 hores (incloent l'estudi del material i les contribucions a la sala de debat) i 10 per a la realització de l'exercici pràctic. Paral·lelament, en finalitzar la segona unitat es realitzarà una videconferencia de reflexions i concluciones sobre la matèria abordada. 

Avaluació i certificat d'aprofitament 

Per poder superar aquest curs és necessari participar als debats plantejats en cada unitat, i realitzar l'exercici pràctic. Activitats que seran avaluades i qualificades pel personal docent.

Els estudiants que superin el curs obtindran un certificat d'aprofitament amb la nota final.

Inscripció online

El curs es realitzarà íntegrament en castellà

 

Enllaços relacionats
Secció web especial sobre el Sistema Europeu de Drets Humans

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits