CAT | ESP
Publicacions

Reconeixement i Protecció de Drets Emergents en el Sistema Europeu de Drets Humans

Reconeixement i Protecció de Drets Emergents en el Sistema Europeu de Drets Humans

Autoria: Mar Aguilera, David Bondia, Guillem Cano, Luciana Coconi, Montserrat Enrich, Núria Magaldi, Ramon Paniagua, José Antonio Pastor Ridruejo, Argelia Queralt i Jaume Saura

Extensió: 303

Editorial: Editorial Dykinson

Data publicació: 2011

La jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans ha adquirit una especial significació en la determinació de l'abast i el contingut dels drets fonamentals establerts en les diferents jurisdiccions europees, incloent-hi l'espanyola. El Tribunal, tenint present l'evolució dels estàndards normatius en els diferents Estats membres del Consell d'Europa, ha pogut anar bastant més enllà de la literalitat dels drets reconeguts pel Conveni Europeu de Drets Humans i ha establert i definit autèntics drets humans emergents, sovint en l'avantguarda del reconeixement internacional dels drets humans.

En aquest context, la primera part d'aquesta obra es dedica a una aproximació inicial al concepte i contingut dels drets humans des d'un punt de vista històric i des del seu procés d'internacionalització, la qual cosa ens porta a exposar les principals característiques del sistema europeu de protecció dels drets humans i a abordar la qüestió transversal de la societat democràtica com a marc per a l'exercici dels drets, així com la consideració del Conveni Europeu com un instrument constitucional de l'ordre públic europeu.

La segona part de la publicació es dedica a l'anàlisi monogràfica d'alguns dels drets emergents reconeguts en la praxi del Tribunal Europeu i, per extensió, del Consell d'Europa: biomedicina i drets sexuals i reproductius; persones en situació d'especial vulnerabilitat; infància i accés als tribunals; dones i violència de gènere; dret a un medi ambient sa; drets lingüístics. Finalment, tanca l'obra un capítol en què es posen de manifest les interaccions entre la jurisprudència del Tribunal Europeu i el seu homòleg interamericà; estudi de cas serveix per a il·lustrar com els dos tribunals avancen conjuntament cap a una interpretació avançada dels drets humans reconeguts en les seves respectives cartes de drets.

 

I. La protecció dels drets humans a escala global i europea

  • Origen i internacionalització de la protecció dels drets humans (Ramon Paniagua)
  • El sistema europeu de protecció dels drets humans: marc jurídic i institucional (Jaume Saura)
  • Seixanta anys l'avalen: el Conveni Europeu com a instrument de l'ordre públic democràtic europeu en matèria de drets humans (David Bondia)

II. L’emergència de nous drets humans en la jurisprudència del TEDH

  • La biomedicina en el context de la protecció dels drets humans a Europa (José Antonio Pastor Ridruejo)
  • La jurisprudència del Tribunal Europeo de Drets Humans en matèria de drets reproductius (Guillem Cano)
  • La posició dels nens en el procedimient davant del Tribunal Europeu de Drets Humans i davant dels tribunals nacionals (Montserrat Enrich)
  • El dret a un medi ambient sa en la jurisprudència del TEDH (Mar Aguilera)
  • La violència de gènere com a discriminació de les dones per raó de sexe en la jurisprudència del Tribunal d‘Estrasburg: un camí tot just iniciat (Argelia Queralt)
  • Els drets lingüístics a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (Núria Magaldi)

III. Interaccions entre jurisdiccions regionals: Tribunal Europeu i Corte interamericana

  • Convergències entre el Tribunal Europeu i la Cort Interamericana: la qüestió de les desaparicions forçades. El cas Varnava c. Turquia. (Luciana Coconi)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa