CAT | ESP
Formació

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Sant Boi i Esplugues de Llobregat]

Capacitació pràctica per la utilització i el desplegament de l'EGiBDH en les intervencions de cooperació a nivell estratègic i operatiu. 

La formació consta d'una primera fase de formació virtual  i posteriorment una formació presencial de diferents sessions enfocades a la pràctica. 

Formació virtual | 2 d'octubre - 9 de novembre

La formació virtual s'inicia el 2 d'octubre (15 dies abans de la presencial) a la plataforma de formació virtual aulaIDHC.org i consta de dos unitats teòriques.

Unitat 1: Drets Humans i mecanismes internacionals de protecció | 2 - 8 octubre

Repàs dels marcs legals que orienten els projectes amb enfocament de drets humans i les principals fonts dels drets (i de la seva interpretació). També, s'estudiaran els mecanismes de protecció dels drets humans.

Unitat 2: Introducció de l'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans | 9 - 15 octubre

La plataforma virtual romandrà oberta fins el 24 de novembre (15 dies després de finalitzar les sessions presencials). Durant aquest temps, les persones participants tindràs accès al material del curs per la seva descàrrega i podran plantejar dubtes al personal docent.


Formació presencial | 18 i 25 d'octubre i 2 i 8 de novembre

Consta de quatre sessions de quatre hores de durada (una sessió setmanal) amb una pausa intermitja. A continuació, es detallen els continguts de cada sessió:

Sessió 1: Repàs teòric i aclariment de dubtes sobre drets humans, mecanismes internacionals de protecció i marc general de l' EGiBDH | Dimecres, 18 d'octubre de 10 a 14h en Sant Boi de Llobregat
 • Drets Humans, marc legal internacional i mecanismes internacionals de garantia i protecció (Sistema de Nacions Unides i Sistema Regional Europeu)
 • Elements clau i valor afegit de l'EGiBDH
 • Dimensions dels drets humans
 • Elements tranversales de l'EGiBDH
Sessió 2: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (I) | Dimecres, 25 d'octubre de 10 a 14h en Sant Boi de Llobregat

Primera part de l'aplicació pràctica de l'EGiBDH en les diferents fases del cicle de projectes (identificació, formulació, execució, seguiment i avaluació), amb èmfasi en seguiment i avaluació però reflectint la importància d'adoptar un enfocament holístic. La sessió serà pràctica i dinàmica, estructurada a través de casos pràctics per treballar en grups.

 • Contextualització, anàlisi de drets i identificació del projecte
 • Consideracions prèvies per a l'elaboració d'indicadors: indicadors de desenvolupament i indicadors de drets humans
 • Formulació del projecte i elaboració d'indicadors amb EGiBDH
Sessió 3: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (II) | Dijous, 2 de novembre, de 10 a 14h en Esplugues de Llobregat

Continuació de la sessió anterior amb la mateixa metodologia pràctica i de treball en grups. Els continguts estaran centrats en les fases de seguiment i avaluació interna encara que es donaran claus per l'avaluació externa.

 • Execució i seguiment de projectes: consideracions clau per a l'execució i pilars d'un seguiment amb EGiBDH.
 • Avaluació: anàlisi de grups d'interès, disseny i planificació de l'avaluació, característiques de l'equip tècnic, implementació i metodologia de l'avaluació.
Sessió 4: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (III) | Dimecres, 8 de novembre de 10 a 14h en Esplugues de Llobregat

Primera part: Aplicació pràctica del EGiBDH en l'àmbit organitzatiu

Posarem atenció a la construcció d'allò col·lectiu, organizacional i social i a les relacions de poder i la participació com a element d’anàlisi, amb l’objectiu de crear consciència sobre la naturalesa dels processos de transformació social, objectiu últim del EGiBDH, i sobre las capacitats i eines per treballar cap a dins de les nostres organitzacions.

Segona part: Elaboració de propostes i conclusions finals sobre dificultats, necessitats i reptes per a la correcta incorporació de l'EGiBDH.

Al llarg de totes les sessions s'aniran recollint aquestes propostes i en l'ultima sessió es treballarà de forma consensuada un document final.


Amb el finançament  Amb la col·laboració
      
L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Sant Boi i Esplugues de Llobregat]

Dates: 02/10/2017 al 09/11/2017

Tipus: Curs semipresencial

Lloc: Sant Boi i Esplugues de Llobregat i aulaidhc.org

Preus: Gratuït: 0€

Plazas: Places limitades a 25 persones


La gradual transició des del model tradicional cap a l'Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans que s'està produint en el sistema de cooperació per al desenvolupament no és fruit d'una moda passatgera.

Aquest nou model ha demostrat avantatges objectius en la consecució d'un desenvolupament humà sostenible a tot el món. Avantatges que expliquen la progressiva incorporació de l'Enfocament per part de la majoria d'actors de cooperació internacional però també planteja grans reptes.

El desenvolupament del EGiBDH ha estat considerable en els últims anys, tant en un plànol teòric com a pràctic. No obstant això, els valors del model tradicional de cooperació encara persisteixen en la pràctica d'algunes organitzacions i en les seves intervencions.

Perquè el EGiBDH sigui una realitat és també imprescindible que s'apliqui de forma transversal en el conjunt de les polítiques públiques. Desgraciadament, l'elaboració de polítiques i de pressupostos seguint criteris de gènere i drets humans és encara una assignatura pendent.

En el curs s'aportaran els coneixements teòrics i recursos pràctics per a l'aplicació de l'Enfocament en totes les fases del projecte. Mitjançant dinàmiques participatives, el curs pretén, a més, construir de forma conjunta noves eines i metodologies per fer un pas més en la pràctica del EGiBDH tant a nivell estratègic com operatiu, posant especial atenció al seguiment i avaluació de les intervencions

Objectius de la formació

 • Millorar els coneixements i les capacitats tècniques del personal d'ONGD i municipis per dur a terme les intervencions amb EGiBDH
 • Dotar de les eines necessàries als membres d'entitats de cooperació per a la integració del EGiBDH als projectes cooperació, amb especial atenció al seguiment i avaluació, i afavorir la seva implementació pràctica.
 • Iniciar i/o aprofundir en la construcció de capacitats per a la utilització i el desplegament del EGiBDH en els nivells estratègic i operatiu dels projectes de cooperació i a nivell organitzatiu tant d'entitats com de municipis, cap a l'horitzontalitat i multisectorialitat.
 • Determinar reptes per a la correcta incorporació del EGiBDH.

Dirigit a

 • Membres d'entitats (ONGD, associacions, fundacions, etc.) que treballan en cooperació per al desenvolupament a municipis de la província de Barcelona.
 • Personal municipal de les àrees de cooperació i d’altres relacionades amb drets humans (igualtat, ciutadania, participació, diversitat, immigració, etc.) dels municipis de la provincia de Barcelona.

Professorat

Karlos Castilla

Advocat especialitzat en dret internacional públic i relacions internacionals i doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, és investigador visitant d’aquesta universitat. Ha estat cap del departament de litigi davant del sistema interamericà de drets humans i ha estat consultor i assessor independent en litigis nacionals i internacionals en matèria de drets humans. És membre de la junta de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.Abogado especializado en derecho internacional público y relaciones internacionales y Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra. 

Carolina Egio Artalfe 

Coordinadora general de Cooperacció. Historiadora amb estudis de màster i postgrau en Polítiques de Gènere i Igualtat. Treballadora de la cooperació amb vint anys d'experiència en la gestió i la mobilització de recursos per a projectes i programes, amb especialització en la defensa dels Drets de les dones i la Justícia de gènere. Ha format part del Patronat de Calala, Fons de Dones, i és Professora del Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament, de Cooperacció i UVIC

Damaris García Carbonell

Responsable de Gestió de Coneixements en Gènere i Desenvolupament de Cooperacció. Coordinadora i tutora del Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament de Cooperacció i UVIC.

María Llanos del Corral

Llicenciada en Psicologia social, màster en Cooperació Internacional, camp on va treballar més de set anys.

Després d'estudiar un màster d'economia en Schumacher College UK es va especialitzar en l'aplicació d'un paradigma de pensament sistèmic i complex per a la transformació organizacional i el desenvolupament de projectes. És co-fundadora de Eroles Project i consultora de canvis organitzacionals.

Marcel Masferrer

Consultor independent de cooperació internacional per al desenvolupament. Treballa en aquest àmbit des de fa anys, els últims dels quals des del terreny a diferents regions. Expert en totes les fases del projecte, amb especial èmfasi en avaluacions.

June Orenga

Responsable de Formació de l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Llicenciada en Psicologia social, màster en Cooperació Internacional i en Drets Humans. Ha treballat en aquests àmbits,  tant a ONGD com a les Nacions Unides a Américal Llatina i a Europa.

Anna Palacios

Directora de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Llicenciada en Humanitats, màster en Drets Humans i en Acció Solidària Internacional i experta en Dret Internacional dels Drets Humans i en mecanismes internacionals de protecció dels drets humans.


Amb el finançament  Amb la col·laboració
      
Enllaços relacionats
Publicació Drets Humans i Desenvolupament: L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament - EBDH

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits