CAT | ESP

Cort IDH

La Cort Interamericana de Drets Humans és una institució judicial autònoma, ja que no depèn de l'OEA, i està integrada per set persones independents i expertes en drets humans.

La seva funció principal consisteix en l'aplicació i interpretació final de la CADH.

Competències de la Cort

Els diferents òrgans vinculats a la Cort poden fer-li arribar consultes relatives a la interpretació de la CADH o d'altres tractats que vetllen per la protecció dels drets humans en els estats del continent americà. De manera que, tant la Comissió, els Estats membres de l'OEA, com l'Assemblea General, la Reunió de Consulta de Ministres de Relacions Exteriors, els Consells, el Comitè Jurídic Interamericà, la Secretaria General, entre altres òrgans, poden dirigir les seves preguntes a la Cort. 

Així mateix, els Estats membres de l'OEA poden sol·licitar l'opinió de la Cort en relació amb la compatibilitat de les lleis del seu ordenament jurídic intern amb la CADH o altres tractats de protecció dels drets humans.

 

La seva funció és determinar si s'ha produït o no una vulneració dels drets humans en els casos presentats. 

La competència contenciosa de la Cort es limita als Estats que formen part de la Convenció, i que hagin acceptat i reconegut la seva facultat per a examinar peticions referent a violacions de drets humans continguts en la CADH o altres instruments jurídics esmentats anteriorment.

 

A fi d'evitar possibles danys irreparables, la Cort està facultada per a sol·licitar als Estats membres de la Convenció l'adopció de mesures provisionals, sempre que així ho indiqui la Comissió.

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa