CAT | ESP
Formació

El dret a la participació

Sessió formativa sobre coneixements i criteris per detectar la correcta incorporació i respecte del dret a la participació en les tasques diaries del personal municipal de l'Ajuntament de Barcelona

El dret a la participació està reconegut en l'article 21 de la Declaració Universal dels Drets Humans, en l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i ampliat en l'Observació Nº 25 sobre Participació en els Assumptes Públics i Dret al Vot del Comitè de Drets Humans.

Es defineix com el dret de cadascun dels ciutadans a participar en la direcció dels assumptes públics, votar i ser triats en eleccions periòdiques, justes i autèntiques i tenir accés a la funció pública, en el marc de processos democràtics basats en el consentiment del poble que garanteixin el seu gaudi efectiu al costat de la llibertat d'expressió, reunió pacífica i associació, sigui quina sigui la forma de constitució o govern que adopti un Estat.

En aquest sentit, un cop vist, de manera introductòria, l'enfocament basat en drets humans que pretén respondre a la qüestió de perquè és necessari i estratègic treballar els drets humans quan es fa política pública, es tractarà la participació ciutadana com un dels punts fonamentals de la política democràtica d'un país i de cadascun dels seus municipis.

La formació serà predominantment teòrica, amb l’objectiu de començar a apropiar-se de l'Enfocament Basat en Drets Humans i el que suposa el respecte i el compliment del Dret a la Participació.

La formació desenvoluparà els següents continguts:

  • Què és el dret a la participació? Què comporta?  
  • L’enfocament basat en drets humans i la garantia el dret a la participació activa, lliure i significativa de la ciutadania a les polítiques públiques
  • Marc normatiu, internacional i nacional, i les obligacions que se’n deriven
  • Interacció del dret a la participació amb altres drets
  • Bones i males pràctiques en la implementació i l’exercici del dret a la participació en l’àmbit municipal de Barcelona
El dret a la participació

Dates: 28/04/2017

Tipus: Sessió presencial

Lloc: Centre Cívic Sagrada Família - Aula P2 | c/ Provença 480 | Barcelona

Plazas: Places limitades a 20 persones


La incorporació del EBDH suposa treballar en diferents plànols, tant a nivell legislatiu, de disseny de polítiques, com d’elaboració de plans estratègics, a nivell intern de les organitzacions i institucions i a nivell de programes i de projectes. Es tracta d’adoptar un enfocament holístic que s’aplica tant a nivell estratègic com a nivell operatiu, ja que el compliment dels drets humans constitueix l’objectiu en sí i, per tant, requereix canvis a tots els nivells. Entendre la complexitat d’aquest enfocament és un pas previ fonamental.

Per a aquesta formació concreta, l’objectiu específic és el d’oferir una formació sobre l’enfocament basat en drets humans, centrada en el dret humà a la participació, per tal que els participants obtinguin mecanismes i eines per incloure els drets humans i el dret a la participació en las polítiques públiques i en la seva feina del dia a dia.

Dirigit a

Personal de l'Ajuntament de Barcelona, concretament de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i de Serveis Socials.

Professorat

DAVID BONDIA, president de l’IDHC i professor de Dret Internacional Públic de la Unviersitat de Barcelona. Una de les seves principals línies d’investigació és el dret a la ciutat i els drets de proximitat.

En aquest camp va ser relator en el diversos tallers del procés de redacció de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, va participar en la Conferència d’adopció de la CESDH a Saint Denis, a l’any 2000, i la IV Conferència Europea Ciutats pels Drets Humans, a l’any 2004 a Nuremberg amb una conferència sobre “El valor jurídic i les característiques de la Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Ha realitzat diversos assessoraments jurídics a municipis de Catalunya, a síndics locals i al Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa