CAT | ESP
Publicacions

Drets de proximitat: idees per a l'enfortiment de les defensories locals de drets humans a Catalunya

Drets de proximitat: idees per a l'enfortiment de les defensories locals de drets humans a Catalunya

Autoria: Karlos Castilla, Luz Muñoz i Anna Palacios

Extensió: Drets de proximitat: idees per a l'enfortiment de

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: Maig 2022

Les sindicatures locals de greuges o defensories de drets humans són el principal mecanisme no jurisdiccional de garantia dels drets humans en l'àmbit municipal. Unes institucions que han guanyat rellevància els darrers anys a Catalunya fins al punt que avui en dia, en 44 municipis catalans està funcionant aquesta figura que té la funció de defensar els drets humans de la ciutadania i supervisar l'actuació municipal. 

Amb l'objectiu d'analitzar el seu funcionament i d’identificar aspectes per millorar i enfortir el seu paper, l'IDHC, el Grup de Recerca Qualitat Democràtica de la Universitat de Barcelona i el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) han realitzat aquest estudi on s'inclouen una serie de recomanacions.

El treball de camp dut a terme mitjançant enquestes a més de 30 sindicatures, grups focals i entrevistes a persones vinculades a les institucions de 15 municipis de diferents característiques i indrets del territori català permet analitzar el perfil de la persona titular, el procés d'elecció, els recursos (humans i materials) i el funcionament actual d'aquestes institucions. A partir de la investigació es recomana a les administracions locals diferents accions per dignificar la figura del síndic o síndica, incloure a la societat civil dels diferents municipis en el procés d’elecció, assegurar els recursos materials i humans, garantir la seva independència, i augmentar la pedagogia sobre la seva funció. També s'apunta la importància dels sistemes de recollida de dades que permetin fer una diagnosi de la realitat social del municipi.

A l'estudi s'inclou una revisió de la regulació jurídica de les sindicatures locals i s'apunta que l'actual marc és limitant i cal crear un marc normatiu adaptat a la realitat actual que protegeixi aquestes institucions i reforci i homogeneïtzi els criteris pel seu funcionament.

1. Introducció

2. Origen i desenvolupament de la Sindicatura Local de Greuges

3.  Disseny legal de creació, organització i funcionament de la Sindicatura Local de Greuges 

 • Marc normatiu aplicable
 • Funcions
 • Requisits per ocupar el càrrec
 • Procediment d'elecció de la persona titular

4. Amb quins recursos compten les sindicatures locals de greuges?

 • Característiques i perfil del síndic o la síndica
 • Recursos humans i materials

5. Com es difon i en quina mesura són conegudes les sindicatures locals de greuges i les seves funcions?

 • El coneixement de les sindicatures per part de la ciutadania, les entitats socials i les autoritats municipals

 • Factors que expliquen el desconeixement de la institució i les seues funcions

6. Com actuen les sindicatures locals de greuges?

 • La gestió de la informació sobre les persones usuàries i la tramitació dels casos
 • Les maneres d'abordar els casos i els seus resultats
 • La relació de les sindicatures amb les autoritats municipals

7. Què contenen i com es fan servir les memòries anuals de les sindicatures locals de greuges?

 • Requisits formals de les memòries
 • Continguts i ús de les memòries

8. Com són valorades de les sindicatures locals de greuges?

9. Conclusions i recomanacions

10. Bibliografia

 

 

 

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits