CAT | ESP
Formació

La Carta Drets Fonamentals de la UE. Justícia en acció

Programa formatiu semi-presencial per actors jurídics (jutges i jutgesses, advocats i advocades i fiscals) que exerceixen a l'estat espanyol

Temàtiques

El programa és comú pels quatre curs on es treballaran les següents temàtiques, seguint una metodologia enfocada a la pràctica jurídica per a cada perfils professional.

L'àmbit d'aplicació de la Carta

Des de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Carta de Drets Fonamentals de la UE ha adquirit força jurídica vinculant. Ara bé, el seu àmbit d'aplicació als Estats membres és limitat, d'acord amb l'establert en l'article 51.1 de la Carta. A partir de la jurisprudència del TJUE, s'examinaran els paràmetres per determinar quan la Carta vincula als poders públics nacionals i per tant és aplicable per part dels tribunals interns. 

La interacció entre tribunals: la qüestió prejudicial

La qüestió prejudicial ofereix un mecanisme per a la interacció directa entre els tribunals nacionals i el TJUE. S'analitzarà a fons la qüestió prejudicial des d'una perspectiva pràctica: judici de pertinència, moment del plantejament, efecte suspensiu, contingut i efectes. A més, s'examinarà la tècnica de la interpretació conforme i la inaplicación directa del dret intern per contradicció amb la Carta. 

La Carta davant els tribunals espanyols

Es revisaran els principals àmbits en els quals la Carta ha estat aplicada per part dels tribunals espanyols i el seu potencial, en particular: igualtat, dret a un procés just, dret a la vida privada i familiar i protecció de dades.

La Carta, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Constitució

En l'ordenament espanyol existeixen tres declaracions de drets fonamentals vinculants per als poders públics: la Constitució, la Carta i el CEDH. S'examinarà la interacció entre els tres instruments per a la protecció de drets a partir de l'anàlisi de casos.


Metodologia semipresencial enfocada a la pràctica jurídica

Cada temàtica es treballarà en una sessió presencial de quatre hores de durada cadascuna i virtualment a través de documentació i debats en la plataforma de formació virtual aulaIDHC.org

Els tres grups participaran de forma conjunta en una sessió final.


Cursos

Curs per l'advocacia

Curs per fiscals i membres de la judicatura a Barcelona

Curs per fiscals i membres de la judicatura a Madrid (I)

Curs per fiscals i membres de la judicatura a Madrid (II)

Sessió presencial final comuna als quatre cursos

La Carta Drets Fonamentals de la UE. Justícia en acció

Dates: 24/10/2017 al 28/03/2018

Tipus: Programa de formació semi-presencial

Lloc: Barcelona i Madrid

Preus: Gratuït: 0€


El programa formatiu es compon de les següents activitats:

Curs presencial amb suport virtual per l'advocacia

7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017 | Suport virtual a partir del 24 d'octubre
Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) |  Barcelona

Curs presencial amb suport virtual per fiscals i membres de la judicatura - Barcelona

9, 16, 23 i 30 de gener 2018 | Suport virtual a partir del 18 de diciembre de 2017
Sala 73 del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) |  Barcelona

Curs presencial amb suport virtual per fiscals i membres de la judicatura - Madrid I

Del 15 al 18 de gener del 2018 | Suport virtual a partir del 18 de diciembre de 2017
Sala T-358, 3a planta del Consell General del Poder Judicial | Madrid

Curs presencial amb suport virtual per fiscals i membres de la judicatura - Madrid II

Del 28 i 29 de maig de 2018 | Suport virtual a partir del 14 de maig 
4a planta del Consell General del Poder Judicial | Madrid

Sessió presencial final comuna als quatre cursos

14 maig de 2018

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) |  Barcelona


Objectius

Les accions formatives del programa es dirigeixen a:

1. Dotar d'eines pràctiques als agents jurídics  per a un millor maneig del marc legal dels drets fonamentals, així com una correcta aplicació de la Carta.

2. Difondre l'abast de la Carta Europea de Drets Fonamentals (CFR) 

El programa és part del projecte The Charter of Fonamental Rights of the European Union “in action”, finançat per la Comissió Europea, que promou la cultura jurídica i legal comuna en l'àmbit europeu per enfortir l'àrea de justícia de la Unió Europea.

Un projecte que es porta a terme paral·lelament a l'estat espanyol, Holanda, Portugal i Polònia de la mà de les següents entitats:  la Universitat de Utrecht a Holanda, la Universitat de Szczecin a Polònia i el Centre d'Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra a Portugal i l'Institut de Drets Humans de Catalunya


Necessitats formatives dels agents jurídics

A l'estat espanyol la CFR és un instrument amb poca repercussió, es registra desconeixement entre els professionals jurídics del text, del seu contingut i del seu abast, i el grau d'aplicació per part de la justícia espanyola és baix. Així es va reflectir en una enquesta realitzada com a part del projecte entre els operadors jurídics, on també es van identificar necessitats formatives concretes, entre les quals destaquen tant els aspectes més generals de la Carta i dels drets que reconeix, com altres qüestions més pràctiques sobre la seva aplicació i la interrelació amb altres instruments internacionals.  

A partir dels resultats de l'enquesta i amb les aportacions de professionals en exercici i especialistes en Dret Comunitari Europeu de l'àmbit universitari s'ha dissenyat un programa centrat en quatre blocs principals:

  1. L'àmbit d'aplicació de la Carta
  2. La interacció entre tribunals: la qüestió prejudicial
  3. La Carta davant els tribunals espanyols
  4. La Carta, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Constitució

Dirigit a

Professionals de l'àmbit jurídic en exercici, exclusivament a l'estat espanyol (places limitades a 25 per a cada curs)

  • jutges i jutgesses en exercici a l'estat espanyol
  • fiscals en exercici a l'estat espanyol
  • advocats i advocades en exercici a l'estat espanyol

Professorat

L'equip docent del programa està format per professionals i persones expertes en Dret Comunitari Europeu tant de l'àmbit acadèmic com de l'àmbit jurídic pràctic.

RAFAEL BUSTOS, professor de Dret Constitucional de la Universidad de Salamanaca i de Dret Europeu i Constitucional en la Escola Judicial

JAVIER HERNÁNDEZ, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona

ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, catedràtic de Dret Constitucional de la UPF 

JOAN SOLANES, professor ajudant de Dret Constitucional de la UPF

AIDA TORRES PÉRES, professora agregada de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

DANIEL SARMENTO, professor titular de Dret Administratiu i de la Unió Europea a la Universitat Complutense de Madrid.​ Entre 2007 i 2015 va ser lletrat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

DIEGO CÓRDOVA CASTROVERDE, magistrat del Tribunal Suprem

DIMITRY BERBEROFF AJUDA, magistrat i Cap del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem

XAVIER ARZOZ, lletrat del Tribunal Constitucional

MIGUEL MUÑOZ, Director d'Àrea en el Màster de Dret de la UE de la Universitat Carlos III de Madrid.

Enllaços relacionats
The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action”
Pàgina web del projecte internacional

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa