CAT | ESP
Publicacions

Justícia restaurativa en casos d'odi i discriminació

Justícia restaurativa en casos d'odi i discriminació

Autoria: Nieves Gómez, Anna Palacios i Luisa Pérez

Extensió: 109 pàgines

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: Març 2021

La publicació explora vies per millorar la garantia dels drets de les víctimes d'odi a la justícia i a la reparació. Se centra en el paradigma restauratiu com a model de justícia i com a enfocament des del qual analitzar i abordar el mal provocat per delictes i incidents d'odi, per part dels serveis públics i privats d'atenció i acompanyament a víctimes, així com en qualsevol procediment sancionador, tant penal com administratiu.

Per a això, el document analitza la justícia restaurativa, descriu les principals característiques i les pràctiques en què s'ha concretat, amb un recull experiències en contextos diversos –amb un focus especial a Amèrica Llatina- i en relació amb victimitzacions diferents. També repassa el marc legal aplicable, des de la normativa universal a l'autonòmica, i la progressiva incorporació de la justícia restaurativa.

L'anàlisi i les experiències recollides pretenen contribuir a les reflexions sobre quina mena de respostes ofereix la mirada restaurativa i com millorar les pràctiques actuals de les administracions públiques i les organitzacions de la societat civil, amb la inclusió o aprofundiment d'aquest enfocament.

1. Introducció

2. De què parlem? Definicions i conceptes clau

3. Justícia i pràctiques restauratives

 • L'origen de la Justícia Restaurativa
 • La concepció del delicte en els models de justícia retributiva i restaurativa
 • Definicions i caracterització de la Justícia Restaurativa
 • Principis i objectius de la Justícia Restaurativa
 • Processos i pràctiques de Justícia Restaurativa
 • Tipus de processos, eines i pràctiques restauratives i principals característiques

4. Justícia Restaurativa a Europa, l'Estat espanyol i Catalunya: anotacions sobre el marc legal i aplicacions pràctiques

 • Principals elements de la normativa internacional
 • La JR a Europa
 • La JR en l'Estat espanyol
 • Reflexions sobre reptes del context legal

5. Processos i pràctiques restauratives a Amèrica Llatina. Casos de Guatemala i Colòmbia

 • L'experiència de Llatinoamèrica: la importància d'involucrar a la comunitat
 • Casos il·lustratius
 • Processos o passos donats per a la construcció de les pràctiques restauratives
 • Els assoliments i aprenentatges
 • Els desafiaments o limitacions

6.  Experiències de pràctiques restauratives per a prevenir o atendre casos de discriminació

 • Serveis de Justícia Restaurativa per a víctimes de delictes homòfobs de Why me? (el Regne Unit)
 • Pràctiques restauratives a l'escola en Oakland (els Estats Units)
 • Pràctiques restauratives després de greus amenaces islamòfobes després de l'11 de setembre a Oregon (els Estats Units)
 • Pràctiques Restauratives en el Centro de Justicia para la Mujer en el Estado de Hidalgo (CJMH),Mèxic
 • Protocol per a prevenir casos de discriminació i assetjament sexual dins d'organitzacions de drets humans (Mèxic)

7. Conclusions

 

Aquesta publicació ha estat realitzada en el marc del projecte de l'IDHC i SOS Racisme Catalunya SUPORT. Creació d'eines per a garantir els drets dels supervivents a l'odi, que ha comptat amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits