CAT | ESP
Publicacions

Una aproximació inicial a la protecció internacional per motius ambientals. Notes comparatives a partir de l'estudi de cas en quatre països (Itàlia, Grècia, Perú i Xile)

Una aproximació inicial a la protecció internacional per motius ambientals. Notes comparatives a partir de l'estudi de cas en quatre països (Itàlia, Grècia, Perú i Xile)

Autoria: David Moya (coord.), Guadalupe Begazo, Georgios Milios, Laura Salzano i Fernanda Torres

Extensió: 48 pàgines

Editorial: Grup d’Estudi Sobre Drets dels Immigrants (GESDI) de l’Observatori de Dret Públic, IDP- UB

Data publicació: Juny 2022

El present estudi pretén començar a explorar els rumbs pels quals discorre la protecció de les persones que fugen dels seus països per motius climàtics, a través d'una succinta introducció al marc jurídic internacional per a després abordar el règim jurídic aplicable a aquests casos en quatre Estats diferents, amb diferents contextos de protecció de drets humans, se'ls estan oferint i si tals solucions resulten adequades o no.

Es tracta, d'una primera aproximació a la qüestió, inicial i exploratòria, amb la finalitat d'identificar les principals disposicions vigents, possibles iniciatives d'interès, així com les omissions i llacunes del règim actual, per a posar les bases d'un estudi més detallat i sistemàtic posterior.

Presentació

I. Context i reflexions comparatives introductòries en la protecció internacional per motius climàtics i/o mediambientals.

  1. Presentació, exposició país al canvi climàtic, dades asilo i refugi
  2. La importància del marc internacional
  • Ginebra, ACNUR i Pacte Mundial Migracions/Refugi
  • Normes Internacionals i accions/emplafonis de canvi climàtic (UN)
  • Marc regional: CEDH/CIDH i asil (Cartagena v. SECA)

II. La protecció internacional per motius climàtics i/o mediambientals. Estudi de casos.

  1. Itàlia
  2. Grècia
  3. Perú
  4. Xile

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa