CAT | ESP
Publicacions

Guia sobre participació pública en medi ambient

Guia sobre participació pública en medi ambient

Autoria: Cristina Genescà Martell, Sonia Lozano Goldberg, Mònica López Escardívol i Alexandre Peñalver Cabré

Extensió: 128

Editorial: Fons de Defensa Ambiental

Data publicació: Desembre 2023

Aquesta guia se centra en la participació pública davant de l’administració, ja que és el poder públic amb una responsabilitat més intensa per protegir el medi ambient i a la qual la ciutadania pot accedir de forma més directa. La finalitat és oferir la informació més rellevant i pràctica per saber com participar davant de l’administració per a la defensa del medi ambient.

El medi ambient és un bé jurídic col·lectiu de titularitat de tothom i, per tant, tothom ha de poder disposar de mecanismes reals i efectius de participació per a la seva protecció i defensa. Per això no és gens estrany que la participació pública sigui un dels elements centrals del contingut del dret humà al medi ambient àmpliament reconegut a nivell mundial. N’és un clar exponent el Conveni internacional sobre accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria ambiental de 25 de juny de 1998 (Conveni d’Århus) o, més recentment, la Resolució de l’Assemblea General de Nacions Unides 76/300, de 28 de juliol de 2022 sobre el dret humà a un medi ambient net, saludable i sostenible. També la participació pública és un element clau del nou paradigma dels drets de la natura que a nivell global i local va agafant cada vegada més embranzida

El manual vol donar resposta a cinc aspectes bàsics sobre la participació pública ambiental: el seu fonament, la normativa principal, qui pot participar, els tràmits participatius principals i els mecanismes de garantia. Es tracta d’un document que no tan sols s’ha de llegir, sinó que ha de ser emprat principalment per als interessats a participar en la defensa del medi ambient.

 

Fonaments de la participació pública ambiental

Dret internacional ambiental

Dret de la Unió Europea

Constitució espanyola

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Marc normatiu estatal i català sobre participació pública

Normativa de procediment administratiu

Normativa local

Normativa ambiental

Qui pot participar?

Capacitat

Interessats

Altres subjectes

El paper clau de les ONG

Tràmits participatius principals

Participació en procediments administratius de resolucions

Participació en procediments administratius de plans o programes

Participació en procediments administratius de reglaments

Mecanismes de garantia de la participació pública en medi ambient

Recursos administratius

Revisió d’ofici per nul·litat: l’acció de nul·litat

Queixes, consultes i denúncies al Síndic de Greuges i als síndics municipals

Recursos contenciosos administratius

Comunicacions al Comitè de Compliment del Conveni d’Århus

Queixes a la Comissió Europea i peticions al Parlament Europeu

Informació d’interès

Normativa ambiental principal

Documents rellevants

Webs rellevants

 

La publicació, editada pel Fons de Defensa Ambiental amb la col·laboració de la Clínica jurídica ambiental del programa dret al Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, forma part del programa “Els Drets Humans com a eines per a l’acció climàtica i per la justícia ambiental”, dut a terme per l’IDHC amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) .

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa