CAT | ESP
Actualitat

Carta oberta al president del Govern, Mariano Rajoy, demanant l'adopció del II Pla de Drets Humans

Amb l'arribada al govern del Partit Popular, es va assolir un compromís per redactar un segon pla, però fins a la data no hi ha hagut avenços reals en aquest sentit

Divendres, 14 de febrer de 2014

L'IDHC i altres 106 entitats de defensa dels drets humans han enviat una carta sol·licitant al president el govern l'elaboració i adopció d'un segon Pla de de Drets Humans. Avui, 14 de desembre, es compleixen dos anys des que el Congrés dels Diputats va exigir al govern l'elaboració d'un segon pla de drets humans, que donés continuïtat al primer, vigent de 2008 a 2011, durant l'última legislatura socialista.

Amb l'arribada al govern del Partit Popular, es va assolir un compromís per redactar un segon pla, però fins a la data no hi ha hagut avenços reals en aquest sentit. L'IDHC, en col·laboració amb 75 entitats de drets humans, va enviar al gener de 2012 una primera carta al govern per demanar un nou pla de drets humans que millorés, al seu torn, les deficiències detectades en el primer. Arran d'aquesta iniciativa, el ple del Congrés dels Diputats va aprovar el 14 de febrer del mateix any una Proposició no de llei, presentada pel Grup parlamentari basc (EAJ-PNB), en la qual es "insta el Govern a que aprofundeixi en una avaluació completa sobre la implantació, compliment i desenvolupament de les mesures contingudes en el Pla de drets humans i implementant a continuació una estratègia amb mesures concretes en política exterior i interior per a la promoció i protecció dels drets humans".

El govern va realitzar l'avaluació del primer pla i es va comprometre en l'elaboració del segon. De fet, va encarregar al Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals iniciar el procés de redacció, però el director de comitè tècnic del pla ha presentat la seva dimissió a causa dels retards injustificats en l'impuls del procés d'elaboració. Complerts dos anys del mandat del Congrés dels diputats no s'ha presentat cap proposta de pla a la societat civil.

L'IDHC ha defensat sempre la importància dels plans de drets humans com una eina fonamental per assegurar que les polítiques públiques segueixin els estàndards de drets humans i contribueixin a la seva millora. De fet, l'elaboració d'aquests plans és un mandat que les Nacions Unides va exhibir el 1993 en el marc de la Conferència de Viena, un pla d'acció nacional en què es determinin les mesures necessàries perquè aquest Estat millori la promoció i protecció de els drets humans".

L'IDHC va participar en l'elaboració del primer pla i va realitzar una tasca de seguiment constant durant la seva implementació. Així com un informe final en què es conté la seva avaluació i una sèrie de recomanacions per a la redacció d'un segon pla millorat, seguint els estàndards definits per les Nacions Unides.

Enlaces relacionados
Consulta el Manifest

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits