I SI LA NATURA POGUÉS DEFENSAR-SE A SI MATEIXA ALS TRIBUNALS?
Reportatge a Critic.cat sobre els Drets de la Natura: Què són? D'on provenen? De quina manera protegeixen el medi ambient?

Sistemes internacionals de protecció dels drets humans

Treballem per enfortir i vigilar el compliment dels estàndards internacionals dels drets humans i per facilitar l'accés als diferents mecanismes de protecció

Apropa't a l'IDHC

Un centre d’estudi i reflexió per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans