CAT | ESP
Actualitat

Declaració oral de l’IDHC davant del Consell de Drets Humans denunciant alguns dels principals motius de preocupació en matèria de drets humans

La Declaració es llegirà el pròxim 25 de juny, quan el Consell adopti l'informe final de l'Examen Periòdic Universal a Espanya

Dimecres, 17 de juny de 2015

L’IDHC participarà a la sessió del Consell que adoptarà l’informe final de l’Examen Periòdic Universal a Espanya (EPU) el pròxim 25 de juny de 2015. Durant la sessió, la delegació del govern espanyol comunicarà quines de les 189 recomanacions que s’han realitzat com a resultat de l’EPU accepta i es compromet a implementar i quines rebutja, indicant els motius de la negativa. Est tracta d’un moment clau per a valorar el grau de compromís del govern espanyol en la protecció i promoció dels drets humans.

A la sessió, les ONGs tindran la possibilitat d’exposar, de manera breu, les seves aportacions als membres del Consell. L’IDHC prendrà la paraula i realitzarà una declaració en què es recullen els nostres principals motius de preocupació:

1.    La protecció i la satisfacció efectiva dels DESC ha disminuït progressivament com a resultat de les polítiques d’austericidi; per exemple, respecte al dret a la salut, dret a l’alimentació i dret a la vivenda.

2.    La Llei de Seguretat Ciutadana va ser aprovada a principis del 2015 i entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol (excepte la disposició de les devolucions en calent, que ja va entrar en vigor de manera immediata). El concepte de seguretat i ordre públic que maneja la llei vague i gira entorn d’institucions i autoritats de seguretat, en comptes de respectar i protegir els drets i llibertats de la ciutadania.

Algunes disposicions de la llei suposen una restricció desproporcionada del dret de reunió. Com en el cas de la reforma del Codi Penal, la Llei de Seguretat Ciutadana inclou noves ofenses creades ad-hoc per a criminalitzar les cada vegada més nombroses accions de protesta social pacífiques, conseqüències del resultat de les restriccions dels drets socials mencionats anteriorment.

La reforma també imposa sancions que limiten l’exercici de llibertat d’expressió. Aquest fet ja l’han assenyalat per cinc procediments especials de les Nacions Unides.

3.    Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) constitueixen una de les principals preocupacions respecte als drets fonamentals dels estrangers. En aquests centres es posen en risc diferents drets, no només la llibertat. A banda de ser contraris als estàndards dels drets humans, ens agradaria assenyalar que aquesta política d’immigració ha demostrat ser inefectiva i, per tant, s’haurien d’eliminar els CIEs per complet.

4.    Devolucions en calent: La situació a Ceuta i Melilla és particularment greu per les expulsions col•lectives i sumàries, que són contràries a la llei, violen el dret d’asil, la protecció internacional i el principi de non-refoulement. Ceuta i Melilla s’estan convertint en ciutats-presó o centres de detenció on les persones no tenen llibertat de moviment.

L’IDHC, en col•laboració amb altres entitats de defensa dels drets humans, va enviar al seu moment dos informes denunciant els retrocessos en matèria de drets humans perquè es tinguessin en consideració durant l’examen al que es va sotmetre Espanya al gener d’aquest any.

Descargas
Llegeix la declaració oral (369,38 KB)
Presentación conjunta del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) –Educación por la Acción Crítica – Entrepobles – Grupo de Investi (656,79 KB)
Presentación conjunta del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) y Rights International Spain (RIS) (956,65 KB)
Informe del Grup de Treball sobre l’Examen Periòdic Universal a Espanya on s’inclouen les recomanacions resultants (241,89 KB)
Enlaces relacionados
Universal Periodic Review

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits