CAT | ESP
Actualitat

El Comitè de Drets Humans examina a Espanya

El Comitè de Drets Humans a Espanya. El Comitè és l'òrgan encarregat de supervisar l'aplicació i el compliment de les disposicions del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics

Dilluns, 6 de juliol de 2015

Avui i demà se celebrarà a Ginebra l'examen del Comitè de Drets Humans a Espanya. El Comitè és l'òrgan encarregat de supervisar l'aplicació i el compliment de les disposicions del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics per tots els estats que l’han ratificat, de forma periòdica. Espanya, que va ratificar el text en 1976 i va ser examinada per últim cop el 2008, haurà de respondre novament davant les qüestions que més preocupen al Comitè sobre el nivell de compliment dels drets continguts en el Pacte.

El Comitè format per 18 experts independents realitza la seva valoració a partir de l'informe presentat pel govern i dels anomenats "informes a l'ombra" enviats per les organitzacions de la societat civil. A partir d'aquesta informació el Comitè elabora una llista de les qüestions que més li preocupen i demana una resposta per escrit a l'estat i a la qual també ha de respondre de forma oral en la sessió pública que se celebra avui i demà a Ginebra.

En aquesta llista de qüestions es troben els principals punts negres de la situació dels drets humans al país i que també van ser posades de manifest en l'Examen Periòdic Universal celebrat el gener d'aquest any.

D’aquestes qüestions destaquem (extret de la llista de qüestions del Comitè):

 

 • Els controls policials basats en perfils racials i ètnics
 • Els abusos i les violacions de drets humans comeses per policies, incloent la tortura, així com les reparacions atorgades a les víctimes de violència per part d'agents de l'Estat
 • Els maltractaments en els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i l'ús excessiu de la força per part de les autoritats migratòries
 • L'esterilització forçada a persones amb discapacitat.
 • Els obstacles legals d'ordre intern per assegurar que s'investigui, s'enjudiciï i se sancioni els responsables per violacions als drets humans del passat, en particular els delictes de tortura, desaparicions forçades i execucions sumàries.
 • La lluita contra la violència de què són víctimes les dones, en particular la violència domèstica.
 • L' impacte de les mesures adoptades per prevenir, investigar i sancionar el tràfic de persones i dades estadístiques sobre la seva dimensió al país
 • La Llei de Seguretat Privada, que va entrar en vigor el 4 de juny de 2014, i la seva compatibilitat amb les disposicions del Pacte
 • El règim d'incomunicació
 • Els abusos comesos en el procediment d'expulsió d'estrangers i el no compliment amb el procediment migratori vigent a l'Estat
 • Els drets dels infants no acompanyats que entren en territori espanyol
 • Les mesures de lluita contra el terrorisme i la seva compatibilitat amb les disposicions del Pacte
 • Les taxes en l'àmbit de l'administració de justícia
 • El Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana, en vigor des del passat 1 de juliol, i la seva afectació al dret de reunió pacífica i a la llibertat d'expressió.
 • Llei de Seguretat Privada, que va entrar en vigor el 4 de juny de 2014, i la seva compatibilitat amb les disposicions del Pacte

L'estat espanyol ha enviat per escrit els seus aclariments al respecte i a partir d'aquesta tarda haurà de respondre de forma pública a les preguntes del Comitè. A l'examen, que s'allargarà fins demà, hi assistiran membres d'altres organitzacions de drets humans com Rights International Spain i Amnistia Internacional

A partir d'aquest examen, el Comitè elaborarà unes conclusions i unes recomanacions que seran d'obligat compliment per a Espanya.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits