CAT | ESP
Actualitat

El Congrés dels Diputats demana al Govern espanyol una estratègia de drets humans per a donar continuïtat al Pla de Drets Humans

Es dóna resposta així a la sol·licitud de la societat civil de posar en marxa un Pla que continuï i millori els compromisos de defensa dels drets humans continguts al primer Pla, vigent durant la passada legislatura

Dijous, 16 de febrer de 2012

El ple del Congrés, reunit el dimarts 14 de febrer, va aprovar una Proposició no de llei presentada pel Grup parlamentari basc (EAJ-PNB) en què "s'insta el Govern a que aprofundeixi en una avaluació completa sobre la implantació, compliment i desenvolupament de les mesures contingudes al Pla de drets humans i implementant a continuació una estratègia amb mesures concretes en política exterior i interior per a la promoció i protecció dels drets humans ".

El text inicial va ser esmenat pel Grup parlamentari popular, que va modificar l'expressió "Pla de drets humans" per "Estratègia de drets humans". Finalment, amb aquesta esmena, va ser aprovada la proposta amb 306 vots a favor, 14 en contra i 1 abstenció.

El primer Pla de drets humans, aprovat el desembre de 2008, i vigent durant la passada legislatura, contenia 172 mesures de protecció i promoció dels drets humans tant de política exterior com interior. Entre altres dels compromisos continguts en el primer Pla que van obtenir resultats destaca el reconeixement internacional del dret a l'aigua com un dret humà, la creació de la Comissió internacional contra la pena de mort o la ratificació del Protocol 14 del Conveni europeu de drets humans, que agilitza el procediment al Tribunal de drets humans d'Estrasburg amb canvis organitzatius.

Altres mesures contingudes al Pla, però, no van ser implementades. És el cas de la ratificació de la Carta social europea revisada, que permetria a la ciutadania reclamar judicialment drets socials com l'habitatge, o la reforma de la Llei orgànica de llibertat religiosa per recollir tota la jurisprudència constitucional sobre la matèria.

Amb la Proposició no de llei aprovada dimarts s'exigeix a l 'actual govern que avaluï la implementació d'aquest primer pla i llavors realitzi una segona estratègia que, com la primera, contindrà compromisos en matèria de drets humans tant a nivell estatal com internacional.

L'elaboració i implementació d'aquests plans de drets humans és una obligació a la qual es van comprometre els estats a la Conferència de les Nacions Unides, celebrada a Viena el 1993. De fet, les Nacions Unides posa a disposició dels estats un manual per realitzar aquestes fulls de ruta en drets humans. El pròxim 9 de març l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) celebrarà una jornada per treballar aquest manual i per valorar el primer Pla, a la qual assistiran membres de la societat civil i de l'administració.

L'IDHC, juntament amb altres entitats de defensa dels drets humans, va treballar des de 2008 en l'elaboració del primer Pla i va realitzar un seguiment constant de la seva implementació. Davant l'esgotament del l Pla amb el canvi de govern, l'IDHC i altres 75 entitats van enviar una carta oberta a Mariano Rajoy demanant l'impuls d'un II Pla que hauria de millorar l'aprovat el 2008 per l'anterior govern.

L'IDHC es felicita per aquesta iniciativa i es compromet a continuar la seva tasca de seguiment i col·laboració constructiva tant per a la valoració del primer Pla com per a l'elaboració de la següent estratègia. Actualment, s'està treballant en un informe final d'avaluació que es farà arribar als diputats i al govern.

Descargas
Proposició no de llei (4,84 KB)
Enlaces relacionados
Reacció d'Amnistia Internacional

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits