CAT | ESP
Actualitat

El Govern espanyol segueix les recomanacions de la societat civil sobre més transparència en l'execució del Pla de Drets Humans

El ministeri de presidència crea una pàgina web amb tota la informació sobre el Pla i un correu electrònic d'accés directe a la comissió de seguiment

Dijous, 20 de maig de 2010

Des de l'aprovació del Pla de drets humans, que recull els compromisos del govern espanyol en aquest àmbit, al desembre de 2008, les entitats de drets humans hem demanat al govern més transparència en el seu seguiment i aplicació. Finalment aquest mes de maig, el ministeri de la presidència ha obert una pàgina web amb tota la informació sobre el Pla, incloses les fitxes de seguiment de les mesures que es recullen en el Pla i que actualitzen el grau de compliment de les mateixes.

Una de les principals reivindicacions de la societat civil, l'accés a la comissió encarregada de realitzar el seguiment del Pla, també ha estat escoltada i el Ministeri ha habilitat un correu electrònic de comunicació directa amb la comissió. El correu derechoshumanos@mpr.es està obert a tota la societat pera què tant ciutadans i ciutadanes com la societat civil organitzada facin arribar els seus comentaris sobre l'aplicació de les mesures. La comissió, formada per representants de diferents ministeris i per membres de la societat, es reuneix dues vegades l'any.

L'IDHC ha participat en el Pla des que el govern va presentar la primera proposta al gener de 2008. Llavors, l'IDHC va enviar els seus suggeriments per a configurar el millor pla possible adaptat a la realitat espanyola. Des de la seva aprovació en Consell de ministres a finals del mateix any, l'IDHC participa en un grup de treball juntament amb altres entitats de drets humans en el compliment del Pla per part del govern.

Des de la constitució de la Comissió seguiment al juliol de 2009, el grup de treball ha enviat informes sobre diversos temes tant de procediment com de contingut del Pla. Aquests informes es poden consultar a la pàgina web de l'IDHC dedicada al Pla de drets humans.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa