CAT | ESP
Actualitat

L'ECRI presenta el seu quart informe sobre Espanya

La Comissió Europea contra el Racisme i la Xenofòbia (ECRI) del Consell d'Europa, és l'organisme que analitza la situació del racisme i la xenofòbia en tots els Estats membres i formula recomanacions per afrontar els problemes identificats

Dimarts, 8 de febrer de 2011

En aquest quart informe, l'ECRI avalua si Espanya ha aplicat les seves recomanacions anteriors, així com les polítiques implementades per combatre el racisme i la xenofòbia. Al mateix temps, fòrmula noves recomanacions, que han de ser executades amb caràcter prioritari.

Si bé l'ECRI destaca alguns aspectes positius, com la creació de noves institucions de lluita contra el racisme en diferents àmbits, també assenyala alguns motius de preocupació. Entre ells, l'ECRI destaca que el Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i No Discriminació de les Persones per l'Origen Racial o Ètnic no és un òrgan independent de l'Administració, cosa que, en definitiva, el converteix en jutge i part, restant tota credibilitat i eficàcia al seu treball.

També preocupa a l'ECRI el vincle que moltes persones estableixen entre immigració, delinqüència i atur. Les enquestes d'opinió demostren que molts espanyols consideren que la immigració representa un problema i que el Govern no està gestionant bé aquest fenomen. Aquestes visions negatives de la immigració, a més de no tenir cap fonament, alimenten estereotips negatius i són el caldo de cultiu d'actituds i pràctiques discriminatòries i racistes.

Entre les recomanacions fetes a Espanya per aquest organisme europeu, es poden assenyalar la ratificació de la Carta Social Europea Revisada, del Conveni sobre la participació dels estrangers en la vida pública a nivell local o la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migrants i els seus familiars. També recomana que les autoritats recopilin i publiquin dades sobre els actes de racisme i discriminació racial i sobre l'aplicació de les disposicions penals, civils i administratives en vigor per combatre el racisme i la discriminació racial.

Esperem que aquest informe serveixi per cridar l'atenció sobre les situacions de discriminació que diàriament pateixen les persones a Espanya, així com reflexionar sobre els canvis que necessàriament s'han de donar en la nostra societat per a que la igualtat de drets entre tots els éssers humans sigui una realitat.

Descargas
Quart Informe de l'ECRI sobre l'estat espanyol (451,66 KB)
Enlaces relacionados
Informes anteriors de l'ECRI a l'estat espanyol
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa