CAT | ESP
Actualitat

L'estat espanyol ratifica el Protocol 13 de la Convenció Europea de Drets Humans

Espanya es compromet així a abolir la pena de mort en qualsevol circumstància. Per tant, s'haurà de modificar la Constitució, que deixa oberta la possibilitat de reimplantar-la en temps de guerra

Dimecres, 31 de març de 2010

Espanya ha ratificat el Protocol nº 13 al Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, relatiu a l'abolició de la pena de mort en totes les circumstàncies.

Amb aquesta ratificació el Govern compleix parcialment amb un dels compromisos assumits en la mesura 22 del Pla de drets humans:

"Es durà a terme la signatura i ratificació d'instruments internacionals en el marc del Consell d'Europa:

•  Protocols 4, 7 i 13 de la Convenció Europea de Drets Humans.

•  Ratificació del Conveni del Consell d'Europa per a la lluita contra el tràfic d'éssers humans.

•  Signatura del Conveni sobre Blanqueig, Seguiment, Embargament i Comís dels productes del Delicte i el Finançament del Terrorisme, de data 3 de maig de 2005. "

Des de l'IDHC, volem recordar que encara queda pendent la reforma l'article 15 de la Constitució que conserva una referència a la pena de mort:

Article 15

"Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat del que puguin disposar les lleis penals militars per a temps de guerra".

Descargas
Instrument de Ratificació del Protocol número 13 al Conveni per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, relatiu a l'abolició de la pena de mort en totes les circumstàncies, fet a Vílnius el 3 maig 2002 (233,39 KB)
Constitució espanyola de 1978 (245,37 KB)
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (140,54 KB)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa