CAT | ESP
Actualitat

La dimensió de mobilitat humana en els plans nacionals d'adaptació

L'IDHC impulsa un grup de treball amb persones expertes de diferents països iberoamericans

Divendres, 17 de novembre de 2023

Els plans nacionals d'adaptació (PNA) constitueixen un instrument bàsic de planificació per a identificar els principals riscos i amenaces derivats del canvi climàtic, així com per a determinar les accions i estratègies per a fer-los front. En 2010 la Conferència de les Parts (COP) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic va impulsar el desenvolupament i posada en marxa dels PNA i en l'actualitat més del 50% dels països del món compten amb el seu pla.

Així és el cast de l'Estat espanyol, on està vigent el segon Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030, i diferents plans autonòmics com l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2021-2023. No obstant això, en aquests instruments les qüestions de mobilitat humana, específicament els desplaçaments, la migració i les reubicacions motivades pel canvi climàtic, no estan sent ateses.

Davant aquesta realitat, l'IDHC ha impulsat un grup de treball integrat per persones expertes en qüestions climàtiques i migratòries del Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, l'Equador, Espanya, Mèxic i Panamà, amb l'objectiu d'analitzar de quina manera s'està incorporant la dimensió de mobilitat en els PNA, així com per a identificar mesures concretes que puguin aplicar-se en els instruments de l'estat espanyol.

Conclusions i recomanacions generals

El grup de treball es va reunir en diverses ocasions al llarg dels mesos de juny i agost de 2023. Després de l'anàlisi individualitzada de cada país, es van elaborar una sèrie de conclusions i recomanacions globals.

En la memòria de les reunions del grup es recull que "tots els països tenen importants reptes respecte a la mobilitat humana —migracions, desplaçaments i/o trasllats programats— en els PNA" i reclama que "els Estats per mitjà dels seus governs, però també la societat civil i l'acadèmia, hem de sumar esforços perquè un tema tan important com la mobilitat humana a conseqüència dels efectes del canvi climàtic sigui present en els PNA, i en tota política en aquest àmbit".

Específicament, s'apunta:

  • Les mesures d'adaptació poden ajudar les persones a desplaçar-se de manera voluntària i amb dignitat abans que les situacions de crisis ocorrin. Però fins i tot, aquestes mesures haurien de servir per a reduir o evitar que es produeixin els moviments migratoris en revertir-se els perills que amenaçaven a les persones. En aquest àmbit, els PNA poden jugar un rellevant rol, mostrant-se en la pràctica com una opció viable i acceptada pels Estats en recollir-se els temes migratoris en més del 50% dels PNA existents per a l'any 2023, així com en diverses lleis contra el canvi climàtic vigents en el món.
  • Per a ser útils i efectius, els PNA han de complir amb uns mínims de continguts: des del diagnòstic de la situació fins al desenvolupament de mesures eficaces, les que en tot cas han d'estar sempre acompanyades per les normes de drets humans i altres compromisos adquirits pels Estats en matèria migratòria, com pot ser el Pacte Mundial per una Migració Segura, Ordenada i Regular.
  • És necessari visibilitzar el factor climàtic com a causant de la mobilitat humana des d'un enfocament de la justícia climàtica. Si no és així, no s'inclourà en les agendes polítiques ni de cooperació. Les narratives cal construir-les i per a això es necessiten dades. Al dia d'avui la informació existent sobre mobilitats climàtiques no necessàriament reflecteix el que està ocorrent i amaga un gran nombre de migracions que poden estar relacionades al canvi climàtic.
  • En l'estat actual del canvi climàtic resulta imprescindible fomentar la recerca regional sobre el vincle entre mobilitat humana i el fenomen climàtic. Realitzar estudis de dret comparat que permetin dilucidar la normativa idònia per a afrontar el problema en cada país i a la regió., així com recollir polítiques públiques eficaces i bones pràctiques.
  • És fonamental que els governs desenvolupin anàlisis de vulnerabilitat i riscos climàtics que puguin identificar amenaces particulars i grups de població vulnerables que requereixen atenció per riscos potencials que fomentin modificacions en els patrons de mobilitat humana, en aquest sentit, els PNA els ofereixen una oportunitat i una eina per a dur a terme aquestes anàlisis, diagnòstics, estudis i polítiques públiques.

Consulta aquí la memòria del grup de treball

Integrants del grup de treball

Andrés Felipe Aristizábal-Isaza

Byron Cárdenas Velásquez

Karlos A. Castilla Juárez

Beatriz Felipe Pérez

Pascal Girot

Rosalía Ibarra Sarlat

Gabriela Oviedo Perhavec

Cristián Retamal

Erika Pires Ramos

Enlaces relacionados
Memòria del grup de treball sobre mobilitat humana en els plans nacionals d'adaptació

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa