CAT | ESP
Actualitat

Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Drets Humans del Govern espanyol

Avui, divendres 18 de febrer, deu mesos després de l'últim partit, torna a reunir-se la Comissió de Seguiment del Pla de Drets Humans

Divendres, 18 de febrer de 2011

Aquest òrgan és l'encarregat de realitzar el seguiment i l'avaluació de l'execució de les mesures previstes en el Pla. Atès que l'última reunió de la Comissió es va realitzar el quinze de abril de 2010, és difícil saber com va poder complir les seves funcions durant tots aquests mesos.

Fins al dia d'avui, no s'ha creat un canal de comunicació formal entre la Comissió de Seguiment i la societat civil que permeti presentar propostes, suggeriments ni fiscalitzar el compliment del Pla, funcions que el mateix text del Pla de Drets Humans atribueix a la societat civil. Tampoc hi ha actes de les reunions ni cap altre tipus d'informació que permeti saber què fa exactament la Comissió de Seguiment.

Malgrat això, un grup d'organitzacions de la societat civil que creiem en la importància dels compromisos adquirits pel govern en matèria de drets humans, continuem reunint-nos periòdicament i elaborant informes de seguiment del Pla. Aquests informes es fan arribar a la Comissió de Seguiment a través de canals informals i gràcies a la col·laboració i el compromís d'alguns dels seus membres, qui es mostren predisposats a rebre les nostres aportacions. En aquesta ocasió, hem elaborat un document amb comentaris sobre algunes de les mesures del Pla que al nostre entendre són deficients o no estan degudament implementades. En concret, en aquest document s'aborden temes com la manca de ratificació per part d'Espanya d'importants tractats internacionals de protecció dels drets humans, com la Carta Social Europea revisada (mesura 23) o la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migrants i dels seus familiars (mesura 2). També es senyalen les violacions als drets humans que constitueixen en si mateixos els Centres d'Internament per a Estrangers (mesura 106), o els motius de preocupació pel que fa al tractament del fenomen dels menors estrangers no acompanyats (mesura 163) o de la nova Llei reguladora del dret d'asil i de la Protecció Subsidiària (mesura 108), entre altres temes.

Esperem que durant la present legislatura, que és la que marca la vigència del Pla de Drets Humans, es creï un veritable espai d'intercanvi entre la Comissió de Seguiment i la societat civil, per treballar conjuntament per aconseguir una millora efectiva de la situació dels drets humans a Espanya.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits