CAT | ESP
Publicacions

'Aguas dulces y derecho internacional: el agua como un bien común y como un derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible'

'Aguas dulces y derecho internacional: el agua como un bien común y como un derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible'

Autoria: Lídia Serrano

Extensió: 341

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2014

Anàlisi, des del Dret internacional públic, sobre la regulació de les aigües dolces amb un enfocament innovador, el del desenvolupament sostenible. L'obra estudia les tècniques, els mecanismes, els principis i els instruments que ofereix el Dret internacional públic per a la gestió sostenible i integrada de les aigües dolces i la garantia del dret humà a l'aigua i al sanejament, així com la seva implementació.

El marc metodològic del desenvolupament sostenible pot ajudar, sinó a resoldre, que les respostes a la gestió de les aigües dolces tinguin en compte i integrin les dimensions econòmica, social i mediambiental que conflueix en la gestió i protecció dels béns públics, com l'aigua, el sanejament, la salut i la garantia d'aquest i altres drets humans. L'obra aborda en una primera part, la naturalesa de les aigües dolces compartides, el reconeixement i la naturalesa jurídica del dret humà a l'aigua i al sanejament (DHAS) així com les característiques, el contingut i les obligacions derivades del seu reconeixement.

En una segona part, centrada en la gestió sostenible de l'aigua per a la satisfacció del DHAS en el marc del desenvolupament sostenible, s'analitzen els principis, les mesures i les tècniques per millorar la sostenibilitat de les aigües dolces i contribuir a la garantia del DHAS.

Introducció

PART I: Les aigües dolces com un bé comú i com a dret humà

CAPÍTOL 1. Les aigües dolces compartides

CAPÍTOL 2. El reconeixement i la naturalesa jurídica del dret humà a l'aigua i al sanejament

Capítol 3. Les característiques, el contingut i les obligacions derivades del dret humà a l'aigua i al sanejament

PART II: La gestió sostenible de l'aigua i la satisfacció del dret humà a l'aigua i al sanejament en el marc del desenvolupament sostenible

CAPÍTOL 4. L'aigua i el sanejament en el marc del desenvolupament sostenible

CAPÍTOL 5. Els principis per a millorar la sostenibilitat en la gestió de les aigües dolces i contribuir a la garantia del dret humà a l'aigua i al sanejament

Capítol 6. Les tècniques i les mesures normatives i institucionals per a la gestió integrada de les aigües dolces

Conclusions

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa