CAT | ESP
Publicacions

Aplicació de la interseccionalitat en les polítiques i serveis d'igualtat i no discriminació: reflexions crítiques i recomanacions

Aplicació de la interseccionalitat en les polítiques i serveis d'igualtat i no discriminació: reflexions crítiques i recomanacions

Autoria: Gerard Coll-Planas, Roser Solà-Morales i Gloria García-Romeral

Extensió: 46

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2021

La interseccionalitat ha esdevingut un instrument cabdal per a entendre i teoritzar l’opressió. Tot i el creixent interès que desperta aquesta aproximació, s’observa un buit entre les aportacions teòriques i les aplicacions pràctiques. 

Aquest document té com a objectiu aterrar l’aplicació de la interseccionalitat en un àmbit específic: el de les polítiques i serveis d’igualtat i no discriminació.

Per a la seva elaboració s'ha comptat amb la col·laboració d'un Grup de Treball amb professionals que, des de diferents àmbits d'experiència i coneixement, treballen en serveis d'igualtat i no discriminació, un espai on posar en comú experiències i analitzar quines són les dificultats i potencialitats de treballar incorporant la perspectiva interseccional. El Grup de Treball ha estat facilitat pels autors de l’informe: Gerard Coll-Planas i Gloria García-Romeral, membres del Grup d'Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC) de la Universitat de Vic - UCC

A partir d'una primera aproximació teòrica sobre com abordar els eixos de desigualtat i de la sistematització de les sessions de treball, es faciliten pautes per a la concreció d'interseccionalitat en diferents àmbits de les polítiques i serveis d'igualtat i no discriminació, apuntant així mateix alguns dels reptes que presenten.

1. Introducció

2. Metodologia de treball

3. Aproximació teòrica: models d’abordatge dels eixos de desigualtat

4. Com aplicar la interseccionalitat als serveis d'igualtat i no discriminació?

  • En l'organització
  • Planificació i intervenció
  • Aspectes transversals

5. Reflexions finals


Aquesta publicació forma part del projecte “Propostes formatives i eines d’anàlisi i d’intervenció per abordar les discriminacions amb perspectiva interseccional”, que ha comptat amb el suport financer de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i de l’Ajuntament de Barcelona. L'objectiu del projecte és  contribuir a l’anàlisi i l’abordatge  de les desigualtats produïdes per les discriminacions des d’una perspectiva interseccional.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa