CAT | ESP
Actualitat

Compareixença al Congrés dels Diputats del President de la Comissió de Seguiment del Pla de Drets Humans

Aquesta compareixença, llargament esperada, es produeix gairebé dos anys més tard de l'adopció del Pla de Drets Humans pel Consell de Ministres

Divendres, 22 d'octubre de 2010

El dia 21 d'octubre, el sr. Jose Luis de Francisco Herrero, Secretari d'Estat d'Assumptes Constitucionals i Parlamentaris i President de la Comissió de Seguiment del Pla de Drets Humans, va comparèixer al Congrés dels Diputats, per informar de l'estat d'execució dels compromisos adquirits en el Pla de Drets humans.

Aquesta compareixença, llargament esperada, es produeix gairebé dos anys més tard de l'adopció del Pla de Drets Humans pel Consell de Ministres, el 10 de desembre de 2008. Durant la seva intervenció, el Sr. De Francisco Herrero, va assenyalar que s'havia aconseguit un "raonable grau de compliment de les mesures del pla", en concret, que s'havia complert amb la meitat de les mesures. Posteriorment, van intervenir representants dels diferents grups parlamentaris, quienen manifestar els seus motius de preocupació i van formular diverses preguntes sobre el compliment del Pla.

Recordem que aquest Pla, recull, a través de 172 mesures, tots els compromisos del govern en matèria de drets humans per a la present legislatura, tant en l'àmbit internacional, com estatal.

En aquesta compareixença quedar de manifest les greus deficiències d'aquest Pla, així com la falta d'informació sobre la seva implementació i avanç. Els diputats van expressar alguns motius de preocupació compartits per les entitats de la societat civil, amb relació tant a la manca de compliment de les mesures, com a la manca d'informació per poder valorar prou si aquest Pla s'està complint o no.

En la compareixença va quedar palès que, com a condició prèvia i per poder realitzar qualsevol anàlisi, cal fer públiques les fitxes de seguiment del Pla. En aquestes fitxes, el govern detalla els passos que s'han donat per a la implementació de les mesures. Atès que la implementació de les mesures del Pla és responsabilitat de diferents àmbits del govern, les fitxes del seguiment constitueixen l'únic document on es centralitzen totes aquestes actuacions. Aquestes fitxes només estan a l'abast dels membres de la Comissió de Seguiment, però no hi ha cap mecanisme que permeti a la societat civil accedir a aquesta informació. Sense accés a aquestes fitxes, és impossible realitzar un seguiment de l'execució del Pla de Drets Humans. Aquesta mancança, que ja havíem assenyalat les entitats de la societat civil, va ser assenyalada també per algun dels diputats, qui va manifestar no tenir accés a les fitxes de seguiment del Pla.

En relació amb el contingut del Pla, es van assenyalar diversos motius de preocupació, ja destacats per les entitats de la societat civil. Es va assenyalar, entre altres coses, la manca de reglamentació de la Llei d'Estrangeria i de la Llei d'Asil -ambdues aprovades durant l'any 2009- o la manca de regulació del funcionament dels Centres d'Internament per a Estrangers (CIES). També es va subratllar que encara no s'ha aprovat l'anomenada Llei d'Igualtat de Tracte i no Discriminació, destinada a acabar amb tota forma de discriminació per motiu de raça, religió, edat, discapacitat o orientació sexual. Un altre motiu de preocupació destacat va ser la falta de compliment de la Llei de Memòria Històrica, en dos aspectes fonamentals: la creació d'un protocol per homologar la forma en què es realitzen les exhumacions de víctimes de la guerra civil i l'elaboració d'un mapa de fosses comunes del franquisme.

Finalment cal destacar que en aquesta compareixença també va quedar en evidència, un cop més, que perquè el Pla de Drets Humans funcioni com a tal, cal que contingui objectius concrets, pressupost i terminis i indicadors de compliment, tal com indica el Manual per plans Nacionals de Drets Humans de l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans. Així ho va assenyalar un dels diputats i així ho vénen manifestant també les entitats de la societat civil.

Des de la societat civil, seguim reclamant un espai de diàleg i comunicació amb la Comissió de Seguiment del Pla. Creiem que només així es podrà donar compliment al que el mateix text del Pla estableix en la seva introducció: "El Pla ... és entès com un procés en marxa, orientat a realitzar-se, a ser avaluat periòdicament ia ser alimentat a cada pas amb noves propostes i nous compromisos. L'avaluació periòdica del Pla mesurarà la seva eficàcia i servirà per proposar nous compromisos i mesures ".

Enlaces relacionados
Vídeo de la compareixença del president de la Comissió de Seguiment del Pla de Drets Humans en el Congrés dels Diputats el 21 d'octubre del 2011

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits