CAT | ESP
Actualitat

El Comitè de Drets Humans de l'ONU identifica nombroses violacions de drets civils i polítics a Espanya

És la sisena vegada que Espanya se sotmet al Comitè des que va ratificar el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics en 1976

Divendres, 24 de juliol de 2015

Espanya es va sotmetre aquest any a l'examen del Comitè de Drets Humans, l'òrgan encarregat de supervisar el compliment del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Com a resultat d'aquest examen, el Comitè elabora unes conclusions finals en què s'identifiquen els aspectes contraris a les disposicions del Pacte i s'indiquen les mesures que l'Estat ha de fer per revertir aquestes violacions.

Després de l'examen realitzat a Espanya els passats 6 i 7 de juliol, el Comitè ha fet públiques les seves conclusions en les que s'assenyalen com a contràries als drets contingut en el Pacte les següents situacions:

 • No aprovació del Segon Pla de Drets Humans.
 • Manca de recursos perquè el Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica compleixi amb el seu mandat; així com els indicis de la seva falta d'independència.
 • Utilització de perfils racials i ètnics com a base per als controls policials, amb especial perjudici de la minoria romaní.
 • Discriminació d'immigrants, estrangers i minories ètniques en l'accés a certs drets fonamentals com l'accés a l'habitatge, educació, ocupació i atenció a la salut.
 • Pràctica d'esterilització forçada a persones amb discapacitat.
 • Persistència de la discriminació de gènere pel que fa a la representació en els sectors públics i privats, especialment en els llocs decisoris; així com pel que fa a les diferències salarials entre homes i dones.
 • Persistència de la violència domèstica contra la dona, especialment immigrants i romanís, els qui no solen denunciar les violacions sofertes.
 • Les recents propostes de reforma de la LO 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, en particular la presentada al febrer de 2015, ja que pot augmentar els avortaments il·legals i posar en risc la vida i salut de les dones a Espanya.
 • Maltractaments i ús excessiu de la força per agents de policia: incloent tortura i maltractaments, particularment en el marc de protestes ciutadanes.
 • Ús recurrent dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) per privar la llibertat d'immigrants en situació irregular.
 • Règim d'incomunicació del detingut: la iniciativa de reforma de la Llei d'enjudiciament criminal no contempla l'abolició del règim d'incomunicació i no garanteix tots els drets establerts en l'art. 14 del Pacte, en particular el dret a l'assistència lletrada i / o mèdica.
 • Expulsió dels sol·licitants d'asil i immigrants indocumentats a través de la pràctica de "expulsions en calent" que tenen lloc a Ceuta i Melilla.
 • Maltractaments i ús excessiu de la força en les operacions d'expulsió de sol·licitants d'asil i immigrants indocumentats.
 • Llei de seguretat privada: podria permetre que agents de seguretat privada, sense capacitació en matèria de drets humans, exerceixin activitats dutes a terme per agents de l'Estat.
 • Manteniment en vigor de la Llei d'Amnistia de 1977, que impedeix la investigació de les violacions dels drets humans del passat com la tortura, les desaparicions forçades i les execucions sumàries. Regula de forma deficient dels procediments de recerca, exhumació i identificació de persones desaparegudes, la localització i identificació va a càrrec dels familiars. A més, dificulta l'accés als arxius (particularment els militars).
 • Persistència d'Espanya com a país de destinació, trànsit i origen de dones i nenes, homes i nens, víctimes del tràfic amb fins sexuals i de treball forçós.
 • Preocupació sobre els mètodes utilitzats per determinar edat dels menors no acompanyats, que en ocasions no respecten la sensibilitat dels nens i nenes i posen en risc la seva integritat física.
 • Demora en l'adopció de la pretesa reforma de la Llei d'enjudiciament criminal, que tindria com a fi la restricció del recurs al secret de sumari i la garantia del dret de tota persona declarada culpable d'un delicte a que la sentència condemnatòria i la pena imposada siguin sotmesos a un tribunal superior.
 • Llei de Seguretat Ciutadana (Llei No. 4/2015), i el seu efecte dissuasori per a la llibertat d'expressió, d'associació i de reunió pacífica. Ús excessiu de sancions administratives -sense certes garanties- contingudes en la Llei; l'ús de termes vagues i ambigus en algunes disposicions que podria donar lloc a un ampli marge de discrecionalitat en la seva aplicació; i la prohibició de fer ús d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat.

Extret del document "Observacions finals sobre el sisè informe periòdic d'Espanya".

Descargas
Observacions finals sobre el sisè informe periòdic d'Espanya (74,45 KB)
Enlaces relacionados
Pàgina web del Comitè de Drets Humans
Documentació estudiada durant l'examen

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa