CAT | ESP
Actualitat

El Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona examina Espanya

L'informe final ha de contenir les recomanacions que el govern haurà d'implementar per millorar els drets de les dones en l'estat

Dimecres, 8 de juliol de 2015

Avui el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona examina Espanya. Aquest òrgan, format per 23 expertes independents de tot el món, és l'encarregat de supervisar el compliment en la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (coneguda com la CEDAW, per les seves sigles en anglès), de la que és part Espanya des de 1984.

Els estats membres de la CEDAW s'han de sotmetre a aquest examen cada quatre anys. Per fer-ho, el govern presenta un informe que és estudiat pel Comitè juntament als informes alternatius que presenten també les ONG. A partir de l'estudi d'aquest informe, el Comitè elabora un llistat amb les qüestions més preocupants sobre la situació dels drets humans de les dones a l'estat, a les quals el govern respon de forma escrita i també ho farà de forma oral al llarg del dia d'avui.

Entre els motius de preocupació del Comitè, destaquem els següents (extret del llistat de qüestions):

  • Les retallades dels pressupostos en els àmbits de la salut, l'educació, la integració social i en totes les institucions, programes, projectes i activitats relacionats amb la igualtat entre els gèneres a nivell central, regional i local, així com en l'assistència oficial pel desenvolupament.
  • La insuficient aplicació de diverses lleis i / o l'existència d'importants disparitats regionals en quant a la seva aplicació.
  • Les causes de l'elevat percentatge de dones víctimes mortals de la violència de gènere que no denuncien la seva situació (situant-se gairebé de manera constant en el 81%).
  • L'elevat nombre de casos de tràfic de persones i prostitució forçada, ocupant el segon lloc a Europa en aquest aspecte.
  • Els estereotips estan presents en l'elecció d'itineraris educatius, així com la suspensió de l'ensenyament de l'assignatura d'educació per a la ciutadania, que és l'única assignatura destinada a tots els estudiants d'educació primària i secundària que tracta qüestions relatives als drets humans i la igualtat de gènere.
  • L'acompliment de llocs de treball que exigeixen menors nivells de qualificació i l'accés en menor quantia que els homes als llocs d'alta responsabilitat, tot i que els seus nivells educatius són, en general, superiors; així com les enormes disparitats pel que fa al caràcter temporal i parcial dels contractes laborals de les dones.
  • Les raons per les que les pensions contributives i no contributives que perceben les dones són molt més baixes que les percebudes pels homes i l'impacte de les mesures que s'adopten o es preveuen per equilibrar aquesta diferència.
  • La diferència entre els percentatges de propietat de les explotacions agràries (70-30%).

Com a resultat d'aquest examen, i de les entrevistes que les expertes del Comitè han mantingut els dies anteriors amb membres de la societat civil, s'elabora un informe final d'observacions i recomanacions d'obligat compliment a l'Estat espanyol.

La Plataforma CEDAW sombra, que reuneix 277 entitats de defensa dels drets de les dones a Espanya, està present a Ginebra seguint la sessió del Comitè CEDAW a Espanya. La plataforma va presentar en el seu moment un informe alternatiu per a ser considerat pel Comitè en què es denuncien retrocessos i l'equitat de gènere a Espanya.

 

Enlaces relacionados
Plataforma CEDAW sombra

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits