CAT | ESP
Actualitat

El Consell d'Europa demana a Espanya més garanties i recursos compensatoris per a les víctimes de tràfic

Dilluns, 12 de juny de 2023

El Grup d'Experts en Acció contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA) del Consell d'Europa ha instat l'Estat espanyol a garantir un accés real i efectiu a la indemnització i la justícia per a les víctimes de tràfic, en un informe publicat aquest dilluns.

Segons l'organisme, encara que les víctimes de tràfic disposin de mecanismes per sol·licitar una indemnització a l'Estat o per via penal, la realitat és que un nombre marginal de persones obtenen una compensació per part dels autors de l'acte delictiu i cap de l'Estat. En aquest sentit, GRETA ha demanat a les autoritats espanyoles més compromís i esforços per corregir aquestes deficiències.

Entre les mesures que proposa, destaca la revisió i actualització dels criteris d'elegibilitat de les víctimes de tràfic per tenir més accés als ajuts públics i per recuperar els salaris no percebuts durant la situació d'abús. També ha fet referència a la cooperació internacional com a via efectiva per a la compensació de les víctimes.

Segons el grup d'experts, tot i que Espanya hagi dut a terme avenços i progressos en aquesta matèria mitjançant l'adopció de polítiques i mesures específiques en línia amb la Convenció contra el Tràfic del Consell d'Europa, continua sent un “país de destinació i trànsit per a les víctimes de tràfic”, per la qual cosa ha de donar resposta a un problema encara persistent. A aquest efecte, en el període 2017-2022 es van identificar un total de 1.687 víctimes de tràfic a Espanya.

D'altra banda, l'informe també assenyala la necessitat que les autoritats espanyoles intensifiquin les investigacions relacionades amb delictes de tràfic amb finalitats d'explotació laboral. Així, el grup d'experts ha recalcat que, malgrat que l'explotació sexual romangui com a principal forma d'explotació al país, les dades apunten a un increment de víctimes de tràfic vinculades a l'àmbit laboral.

Amb l'objectiu de contrarrestar el nombre ínfim de condemnes per explotació laboral, l'organisme recomana a l'Estat adoptar un enfocament més proactiu, fomentar la capacitació dels professionals, dotar de recursos suficients els inspectors de treball i revisar el marc legislatiu per facilitar l'enjudiciament, entre d'altres.

Pel que fa als avenços realitzats en els darrers anys, GRETA ha celebrat l'adopció del Pla Estratègic Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans i el Pla d'Acció Nacional sobre Treball Forçós per al 2021-2023. També ha valorat positivament la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència que dota les víctimes de més protecció.

La identificació formal de les víctimes de tràfic continua estant a càrrec d'unitats especialitzades de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. GRETA insta les autoritats espanyoles a posar en funcionament un Mecanisme Nacional de Derivació (MRN) i garantir que, a la pràctica, la identificació formal de les víctimes no depengui de la presència de proves suficients per a l'inici d'un procés penal. També advoca per reforçar la detecció proactiva de víctimes de tràfic entre sol·licitants d'asil i migrants que arriben a Ceuta, Melilla i les Canàries.

En aquest darrer punt, ha apuntat la importància de dotar les víctimes estrangeres de tràfic -inclosos els nacionals de la UE/EEE- de mesures de protecció i assistència en tot el procés, inclòs el període de recuperació i reflexió.

A l'informe, GRETA també ha fet esment a la necessitat d’engrandir el sistema d'albergs especialitzats per a dones víctimes d'explotació sexual, però també d'altres formes d'explotació, així com dels homes víctimes de tràfic. Igualment, ha fet referència als deficients procediments per identificar nens i nenes víctimes de tràfic que, sovint, no defensen l'interès superior de la criatura.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa