CAT | ESP
Actualitat

El dret al treball de les dones rurals a la Franja de Gaza: Integrant l’enfocament de gènere i drets humans en un context de món àrab i ajut humanitari

Projecte resultat de la col·laboració entre l’IIDHC, Acció contra la Fam i la Rural Women’s Developement Society (RWDS)

Divendres, 9 d'octubre de 2015

"Integrant l'enfocament de gènere i drets humans en un context de món àrab i ajuda humanitària: el Dret al Treball de les dones rurals a la Franja" és un projecte dissenyat per incorporar l'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) en una intervenció d'ajuda humanitària. L'objectiu és vetllar pel respecte del dret al treball de les dones rurals que encapçalen una llar a la Franja de Gaza perquè puguin participar en l'economia de la seva comunitat de manera que puguin tenir accés a uns mitjans de vida sostenibles. Acció contra la Fam (ACF) i Rural Women 's Developement Society (RWDS) van realitzar una anàlisi de les formes de discriminació múltiples i complexes patides per les dones a la Franja de Gaza, fruit del qual l'IDHC confeccionarà un informe sobre l'aplicació del EGiBDH en l'acció humanitària a Gaza.

El projecte es porta a terme a la localitat de Alsawarha, una zona rural de la governació de Deir Al-Balah, a la zona central de la Franja de Gaza. En un context rural com aquest, les persones titulars de drets i especialment el col•lectiu femení, no són conscients dels seus drets. De fet, dones i nenes dediquen molt més temps que els homes al treball domèstic no remunerat, contribució rarament reconeguda pels responsables polítics.

El projecte, iniciat l'1 d'agost de 2015, i que durarà un any, té com a objectiu impulsar i promoure els drets humans de les dones, contribuint a la defensa, garantia i exercici d'aquests per transformar les estructures que perpetuen les desigualtats entre homes i dones. D'altra banda, de manera més específica i en relació amb els drets econòmics, socials i culturals, pretén impulsar els drets econòmics de les dones centrats en el seu apoderament i autonomia econòmica; i defensar el dret al treball productiu en condicions laborals dignes d'igualtat entre dones i homes.

Per tant, el projecte pretén que les dones puguin gaudir d'aquests drets per mitjà d'activitats innovadores que generin igualtat d'oportunitats i nous espais per fomentar la seva participació en l'economia i en el desenvolupament econòmic, convertint el treball no remunerat ja realitzat per dones i nenes en fonts d'ingressos sostenibles. El projecte contribuirà així a donar poder a les dones i a reduir la desigualtat de gènere en l'àmbit social i econòmic.

Tanmateix, el debat sobre les dones palestines ha d'abordar les limitacions imposades per l'ocupació israeliana, que afecta considerablement la vida diària dels palestins. També és important destacar la influència de la cultura i la religió en les desigualtats que pateixen les dones. En els Territoris Palestins Ocupats (TPO), com en la majoria de països islàmics, la cultura i la religió juguen un paper clau en la societat. A la Franja de Gaza, a causa del sistema patriarcal tradicional, s'atribueixen deures i responsabilitats de manera desigual entre homes i dones.

D'aquesta manera, les dones són sotmeses a lleis restrictives del seu estatus personal, incloent disposicions discriminatòries relacionades amb el matrimoni, el divorci i la custòdia dels fills. Les lleis i tradicions discriminatòries també afecten l'herència, la pensió alimentària i les oportunitats d'ocupació de les dones, el que redueix la seva autonomia econòmica i les fa més vulnerables a la pobresa. L'abús domèstic continua sent un problema significatiu i la violència contra les dones ha augmentat en els últims anys.

Aquest projecte aborda les desigualtats que afronten les dones com a resultat de l'ocupació i de viure en una societat patriarcal conservadora permetent que desenvolupin activitats social i culturalment acceptades, amb la posada en marxa d'una cooperativa de producció d'aliments, per permetre que les dones exerceixin el seu dret al treball i al desenvolupament rural.

Pel que fa a les activitats que es duran a terme seran:

• Verificació dels titulars de drets, identificació i aprovació dels sistemes de producció adequats en coordinació amb el soci local.
• Formació tècnica i de gestió i activitats de sensibilització destinades a les dones membres de la cooperativa com a titulars de dret, per tal de capacitar en dret al treball i drets civils.
• Compra i adquisició de les eines de producció, establiment dels espais de producció i posada en marxa de la producció, juntament amb la posada en marxa de la cooperativa.
• Seguiment, assistència tècnica i visites de camp; estudi de base inicial de les condicions econòmiques, de les condicions socials, del coneixement, de les actituds i de les pràctiques.
• En coordinació amb el soci local (RWDS), revisió i actualització dels plans de màrqueting i suport a la comercialització local dels productes.
• Revisió i recomanacions sobre com millorar les activitats i els indicadors relatius al dret al treball en el projecte.
• Estudi final de les condicions econòmiques, de les condicions socials, del coneixement, de l'adaptació i de les pràctiques.
• Assessorament i formació sobre l’EGiBDH per part de la RWDS, personal d'ACF, ONG humanitàries i autoritats locals.
• Capitalització, producció i difusió d'una guia sobre l’EGiBDH en un context d'ajuda humanitària.

 

 

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa