CAT | ESP
Actualitat

El Grup contra la Corrupció del COE urgeix els estats a garantir un major accés a la informació per fer front a la corrupció

Dijous, 15 de juny de 2023

L'accés a la informació és crucial per garantir la transparència pública i fer front a les pràctiques corruptes. En el seu informe anual per al 2022, el Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO) ha instat els estats europeus a adoptar mesures més fermes per vetllar pel dret al lliure accés a la informació i per respectar els estàndards internacionals en aquesta matèria.

El grup expert assenyala que alguns estats imposen restriccions a l’accés a la informació. Encara molts governs es mostren reticents a divulgar certa informació, excloent-ne, així, alguns documents de la seva distribució pública. Un altre problema que identifica l'organisme és la inconsistència quant a l'aplicació de les lleis sobre la llibertat d'accés a la informació entre els mateixos estats. Per tant, GRECO apunta a la necessitat d'arribar a un consens pel que fa a les lleis nacionals de llibertat d'informació.

Tots els estats membres han d'aplicar els principis de la recomanació del Comitè de Ministres sobre l'accés als documents oficials i el Conveni del Consell d'Europa sobre l'accés als documents oficials, que requereixen que les restriccions a la difusió de documents públics es limitin al mínim i estiguin adequadament justificades. Aquests principis són indispensables en una societat democràtica.

Tot i que al seu informe anual el GRECO identifica certs avenços i progressos en l'aplicació de les seves recomanacions per prevenir la corrupció i fomentar la integritat, a finals de 2022 els governs havien implementat poc menys de la meitat de les mesures del GRECO relatives a alts funcionaris -en governs centrals- i gairebé dos terços de les dirigides a la policia.

En aquest sentit, també ha fet referència a deficiències preocupants amb l'accés a la informació en el procés d'elaboració de lleis.

Pel que fa a les recomanacions de la quarta ronda d'avaluació del GRECO relatives a parlamentaris, jutges i fiscals, la meitat d'aquestes recomanacions (49,5%) s'havien implementat completament a finals del 2022, davant del 45% de l'any anterior. Els Estats havien implementat parcialment un terç de les recomanacions pendents, mentre que el 17% continuava sense implementar-se.

Font: GRECO calls on European governments to ensure access to information to help fight corruption.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa